19.04.2019    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Strona Główna


Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi  
w Zwardoniu
Zwardoń 2B
34 - 373 Zwardoń
tel/fax 33 8646 - 306
mail: szkolazwardon@interia.pl

ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Rodzice Ósmoklasistów!

Dyrektor Szkoły informuje, że egzamin smoklasistów
odbędzie się

w
Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu
w dniach 15 - 17 kwietnia .
Autobus szkolny dowozi uczniów w ustalonych wcześniej
godzinach.Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu informuje,
że w związku z informacją o możliwym strajku od dnia 08 kwietnia 2019 roku
w szkole będą odbywały się zajęcia dydaktyczno - opiekuńcze.
Uczniowie będą mieli zapewniony posiłek i dowóz do szkoły tak jak w normalne dni nauki. 
Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty odbędzie się bez zakłóceń. 
Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej szkoły oraz informacji
na Facebooku.
 
Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Bożena Broda


Informacja MEN dla rodziców w związku
ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 Nabór do klas pierwszych Szkoły POdstawowej im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu.
Dokumenty:
   
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  

  Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej SP im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

  Uchwała Rady Gminy Rajcza

  Nabór do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Rajcza na rok szk. 2019/2020

 Zarządzenie Wójta Gminy Rajcza

 
 
 


- Dyrektor szkoły informuje, że  odwóz dzieci i młodzieży
  po 7. lekcji jest ostatnim odwozem.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 i powitanie pierwszoklasistów

OGŁOSZENIE

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się
o godzinie 8.30

Uczniowie, którzy dojeżdżają,  przyjeżdżają autobusem szkolnym tak, jak w ubiegłym roku szkolnym.

Po mszy św. uczniowie przechodzą do szkoły.

Odwóz ze szkoły o godzinie 10.00


ROK SZKOLNY 2017/2018

 
 Dobry Star


List do Dyrektorów szkół - Dobry Start

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych szkoły


List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów 

 OGŁOSZENIE


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu informuje, że od dnia 01 marca 2018 roku do 16 marca 2018 roku trwają zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2018/2019.

Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony www.zwardon.szkola.pl

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

2. Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

3. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

4. Zarządzenie Wójta Gminy Rajcza


Wydarzenia z życia szkoły na bieżąco zamieszczane są na Facebooku oraz w gazetce gminnej "Głos Rajczy".

Konkurs Literacki:  Zwardoń - moje miejsce na Ziemi

I miejsce- Julia Fiedor
II miejsce - Oliwia Pydych i Kinga Sikorska
III miejsce - Kacper Musur

Organizacja roku szkolnego 2017/2018


 

 
 

Rok szkolny 2016/2017 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na fascynujące spotkanie z nauką - 
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentów znajdują się w Katalogu

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Zaproszenie


Rekrutacja 2017/2018

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
Uchwała XXXIV Rady Gminy Rajcza
Uchwała XXXV Rady Gminy Rajcza

Załącznik nr 1 - Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej
Załącznik nr 2 - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej

Zarządzenie 1
Zarządzenie 2
Zarządzenie 3 

Pismo Pana Ministra Macieja Kopcia
w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych

Reforma edukacji

List Minister Edukacji Narodowej
Więcej informacji na: http://www.reformaedukacji.men.gov.pl/
Broszura informacyjna 


Gorąco zachęcamy wszystkich do głosowania 
na wzorową łazienkę Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

Propozycje wycieczek:

 Warsztaty językowe  Londyn 

  Szlak Piastowski    

 Wycieczka szkolna Dąbki


Rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników dla kl. III gimnazjum

Wykaz podręczników dla kl. VI.
Uczniowie pozostałych klas otrzymują dormowe podręczniki we wrześniu w szkole.

 Rekrutacja do klasy pierwszej gimnazjum - serdecznie zapraszamy

Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Gimnazjum Publicznego w Zwardoniu

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Dyrektora ZS w Zwardoniu  w sprawie rekrutacji dzieci do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Zwardoniu na rok szkolny 2016/2017

Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Zwardoniu

 


 

 Terminy spotkań z rodzicami

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016


Wykaz podręczników na rok szk. 2015/2016

Klasy I,II,IV SP i IG otrzymają we wrześniu podręczniki finansowane przez MEN.

Plakat informacyjny dla rodziców
Informacja dotycząca harmonogramu reformy w kolejnych latach
List minister edukacji marodowej  Joanny Kluzik - Rostkowskiej w sprawie darmowych podręczników

 

 

 Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015
Podręczniki dla uczniów klasy pierwszej będą ostępne we wrześniu 2014r.

Pierwszoklasiści
   

Raporty z Ewaluacji Zewnętrznej:
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
googleaa97c2f1d612ca23.html