18.09.2019    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Informacje dla rodziców


Czas trwania zajęć w roku szkolnym 2019/2020
 Nr lekcji      Od         - do
0.  7. 10     - 7.55
1. 8.00      -      8.45
2. 8.55      - 9.40
3. 9.50      - 10.35
4. 10.45    - 11.30
5. 11.45    - 12.30
6. 12.40    - 13.25
7. 13.35    - 14.20
8.  14.25    - 15.10

Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Zwardoniu


 
5 lutego (piątek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Terminy spotkań z rodzicami

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Procedura zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego