12.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Język angielski

Uczniowie klas 1 -3 mogą korzystać ze strony Gold Sparks Fun Zone oraz z dodatkowych materiałów online na stronie https://elt.oup.com/learning_resources/courses/younglearners w zakładce Dla ucznia.

Uczniów oraz rodziców, którzy mieli do tej pory jakiekolwiek problemy z rejestracją na platformie proszę o kontakt na adres email lub telefonicznie.

Agnieszka Szczotka

20 - 24.04.2020

  1. My dream pet. Wymarzone zwierzątko.

Wykonaj plakat przedstawiający twoje wymarzone zwierzątko. Pokoloruj i podpisz, nadaj mu imię. Podręcznik str. 69 zad.2

Prace można przesyłać na adres asz.angielski@gmail.com

 

  1. Pets – revision. Powtórzenie słownictwa z rozdziału 6 – zwierzątka i kolory.

Zeszyt ćwiczeń str.42 zad.1, str. 43 zad.1, str.45 zad. 2.

Dzieci mogą też wykonać zadania ze słuchu. Wszystkie nagrania do podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń dostępne są na stronie wydawnictwa Oxford University Press w zakładce ‘Dla ucznia’

https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio


15.04 2020

Wild animals. Podręcznik Gold Sparks 1 str. 68, płyta CD Gold Sparks 1, Zeszyt ćwiczeń – zadania do lekcji Wild animals.


6 - 8.04.2020

Happy Easter
Happy Easter and Friend

Piosenki Happy Easter oraz The Easter Song na stronie: new sparks fun zone

https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level1/songs/easter/?cc=pl&selLanguage=pl

Zadania w zeszycie ćwiczeń Gold Sparks Happy Easter


Easter Make Easter
Easter Make an E 

31.03.2020

 

PETS. THE SONG.

Podręcznik Gold Sparks 1, strona 67

Piosenka ‘Pets’ – nagranie na stronie internetowej Sparks Fun Zone oraz na płycie CD dołączonej
do podręcznika. Tekst piosenki na stronie 80
w podręczniku.

Activities

  1. Sing the song. Zaśpiewaj piosenkę.
  2. Draw the animals from the song in your notebook. Label and say. Narysuj zwierzęta z piosenki w zeszycie. Podpisz je i powiedz na głos (nazwy zwierząt i kolory).
  3. Draw your favourite pet in your notebook. Label and say. Narysuj swoje ulubione zwierzątko w zeszycie. Podpisz go i powiedz na głos (zwierzęta, kolory, części ciała).


1.Twarz z jedzenia

Proszę wyciąć z kolorowych czasopism ilustracje przedstawiające produkty spożywcze. Użyjecie
ich do wykonania twarzy.

Wykonując taki kolaż, dorosły powinien zadawać dziecku pytania, np.: What's this? Is this a nose? Dziecko może opowiedzieć lub napisać o twarzy
na obrazku, np.: The mouth is a banana. The eyes are grapes. What's this? Is this a nose?

Można  podpisać obrazek korzystając z podręcznika lub słowników.

 

Propozycje, jak pomagać dziecku w nauce języka angielskiego w domu, można znaleźć na stronie:

https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

2. Two little eyes

Piosenka z wykonywaniem gestów – części twarzy.

Two little eyes to look around.
Two little ears to hear each sound.

One little nose to smell what's sweet.
One little mouth that likes to eat.

https://youtu.be/ohhYrgyemdo