12.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Język angielski 2

 20 - 24.04.2020

  1. Can I have some pasta? Food. Jedzenie.

Słowa są zaprezentowane w rymowance – podręcznik str. 38 oraz w ćwiczeniu 2 na stronie 39.

Uczniowie mogą słuchać i powtarzać korzystając z CD w podręczniku. Nagrania są też dostępne na stronie wydawnictwa:   https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio  oraz  https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone (Level 2, Unit 4)

Zadania w zeszycie ćwiczeń – strona 33 zadanie 1.

 Można wykonać słowniczek obrazkowy w zeszycie – narysować i podpisać obrazki z jedzeniem.

  1. In the café. Historyjka obrazkowa.

Podręcznik strona 40. Nagranie historyjki na płycie CD, na stronie

https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio  lub na https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/stories/unit4

 

Zadanie – przepisz do zeszytu 4 zdania z historyjki, które rozumiesz i napisz po polsku, co znaczą.

W zeszycie ćwiczeń strona 34 zadanie 1.


15.04.2020

Town features. Podręcznik Gold Sparks 2 str. 36, płyta CD Gold Sparks 2, Zeszyt ćwiczeń – zadania do lekcji Town Features. Polecenia do zadań z podręcznika: zad. 2 – zapisz w zeszycie, zad. 3 – narysuj w zeszycie swoją miejscowość i podpisz miejsca.


6 - 8.04.2020

Happy Easter

Piosenki Happy Easter oraz The Easter Song na stronie: new sparks fun zone

https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level1/songs/easter/?cc=pl&selLanguage=pl
Kartki:
Easter Make 
Easter Make an Friend 


31.03.2020

 

WHERE’S GRANDAD? THE SONG

Piosenka Where’s Grandad? Podręcznik strona 36. Nagranie na płycie dołączonej do podręcznika oraz na stronie Sparks Fun Zone.

Activities

  1. Listen and sing the song. Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę.
  2. In your notebook draw and label  things from the page 35. Narysuj w zeszycie i podpisz wszystkie znane przedmioty z rysunku na stronie 35 podręcznika.
  3. What happens next? Draw in your notebook and say. Jak myślisz co się wydarzy w dalszej części piosenki? Narysuj w zeszycie i powiedz.1.Twarz z jedzenia

Proszę wyciąć z kolorowych czasopism ilustracje przedstawiające produkty spożywcze. Użyjecie 
ich do wykonania twarzy.

Wykonując taki kolaż, dorosły powinien zadawać dziecku pytania, np.: What's this? Is this a nose? Dziecko może opowiedzieć lub napisać o twarzy 
na obrazku, np.: The mouth is a banana. The eyes are grapes. What's this? Is this a nose?

Można  podpisać obrazek korzystając z podręcznika
lub słowników.

 

Propozycje, jak pomagać dziecku w nauce języka angielskiego w domu, można znaleźć na stronie:

https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

2. Two little eyes

Piosenka z wykonywaniem gestów – części twarzy.

Two little eyes to look around.
Two little ears to hear each sound.

One little nose to smell what's sweet.
One little mouth that likes to eat.

https://youtu.be/ohhYrgyemdo