11.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Wsparcie psychologiczne

Jeżeli borykasz się z problemami  wynikającymi z obecnej sytuacji, np. odizolowanie od rówieśników, możesz skontaktować się
z pedagogiem szkolnym, pisząc na adres: h.ziobrowska@wp.pl