29.07.2021    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Kl. VIII - informacje dla Was

Giełda Szkół Ponadpodstawowych On-line.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu.
Informacja dla młodzieży
Ulotka 
8.05.2020
Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ważne: 
24.04.2020

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego
i zawodowego

 Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony
       od 16 do 18 czerwca br. 

 Inne informacje
W Żywcu będzie otwarte nowe  technukum kolejowe.


Filmik promocyjny

https://www.youtube.com/watch?v=5W_e4Ge0CLg&feature=youtu.be


          


Maciej Moc

Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia  w Żywcu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Zespół Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
34-300 Żywiec, ul. H. Sienkiewicza 65