11.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Język polski 4

E - mail: dorotakolosinska0302@onet.pl

W tym tygodniu: 

Poniedziałek 20 kwietnia
Temat:Refren- ćwiczenia.
- przepisz do zeszytu wiadomości z żółtej ramki- str.264
   co to jest refren?
- wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5 str.75- 77 w ćwiczeniach-PRZEŚLIJ

Środa 22 kwietnia
Temat : Na turystycznym szlaku- wielka i mała litera.
- zapoznaj się z regułami str.266, 267
- wykonaj ćwiczenia 1,2,7- str.265,267 PRZEŚLIJ

Czwartek 23 kwietnia
Temat: Wielka i mała litera -ćwiczenia
- wykonaj w ćwiczeniach str.78,79,80- PRZEŚLIJ

Piątek 24 kwietnia
Temat:' Globus'- Jan Brzechwa
- przeczytaj wiersz str.269
- wykonaj ćwiczenie 2 a str.270


  Środa 15 kwietnia
Temat: Na podwórku - " Kałużyści "
- przeczytaj wiersz -str.258
- wykonaj ćwicz.2 a, b , 4 b  -str.259 - zapisz w zeszycie- PRZEŚLIJ

Czwartek 16 kwietnia
Temat: W.Bełza -" Ziemia rodzinna"
- przeczytaj wiersz str.261
- wykonaj w zeszycie ćwicz.1 a - przepisz do zeszytu - PRZEŚLIJ

Piątek 17 kwietnia
Temat: '' Mazurek Dąbrowskiego" - Józef Wybicki.
- przeczytaj hymn -strona 263
- przepisz do zeszytu wiadomości z ćwicz.2 a -str.264 i zapamiętajPoniedziałek  6 kwietnia
Temat: Słówka o przysłówkach- epodreczniki.pl
-wejdź na 
epodreczniki.pl , otwórz lekcję Słówka o przysłówkach
- wykonaj w  epodreczniki ćwiczenia 1,2,3,5
- ćwiczenie 3, 5 - przepisz do zeszytu

Środa 8 kwietnia
Temat:" Idą święta "
- ułóż życzenia świąteczne dla Twoich najbliższych,
  tekst ma zawierać 3 - 4 zdania
- przepisz PIĘKNIE ! do zeszytu i wykonaj świąteczną ilustrację -PRZEŚLIJponiedziałek 30 marca
Temat: Przenośnia- ćwiczenia.
- wykonaj ćwiczenia - str.71 -72 -w ćwiczeniach
PRZEŚLIJ - te ćwiczenia - messenger lub email 
środa 1 kwietnia
Temat: '' Różowe okulary" epodreczniki.pl
- skorzystaj z 
epodreczniki.pl ,wejdź w kształcenie ogólne -szkoła podstawowa-
   -język polski- wyszukaj w portalu -Różowe okulary
- ćwicz.1,2,3 -wykonaj w zeszycie

czwartek 2 kwietnia
Temat:" Jak było na treningu"
- przeczytaj ćwicz.1 str.255
- przepisz do zeszytu wiadomości z ramki str.255- przysłówek
- przeczytaj głośno ćwicz.2 i wykonaj polecenia
- wykonaj ćwicz.3str.256 w zeszycie
piątek 3 kwietnia
Temat: Części mowy - przysłówek.
- wykonaj ćwiczenia str.73-74 -w ćwiczeniach-PRZEŚLIJ -messenger lub emailPoniedz.23 marca
Temat:Ważne miejsce - '' Baza"
Tekst myślę bardzo ważny dla Was- Drogie Dzieci.
Przypomnijcie sobie Waszą " bazę" klasową- ulubione miejsce
-przeczytaj tekst z podr.str.241-243
- zaznacz ołówkiem w książce odpowiedzi na pytania
  z ćwicz . 1. str 243


Środa 25 marca
Temat:Piszę opowiadanie.
- wykonaj ćwicz.3 str.244- zapisz w zeszycie
Proszę o przesłanie ćwiczenia 3 str.244
(może być w formie zdjęcia) na:
 messengera lub sms


Czwartek 26 marca
Temat: Pamiętaj ! - jak udzielać informacji w czasie zagrożenia.
- wykonaj ćwicz. 1 str.245 - opowiedz Rodzicom swoje spostrzeżenia
- zapisz i zapamiętaj numery tel.alarmowych- chmurka str.245
- przeczytaj wiadomości w chmurkach - ćwicz.3, 4 str.246
- wykonaj w zeszycie ćwicz.4- napisz tylko odpowiedzi

Piątek 27 marca
Temat:Przenośnia- metafora- czyli coś powiedziane niedosłownie.
- przeczytaj wiadomości z żółtej ramki str.254
- przeczytaj wiersz -str 253 i odpowiedz ustnie na pytania ćwicz.1, 2 str.253
- wykonaj w zeszycie ćwicz4 str254
wg wzoru - znaczenie dosłowne:ogromne morze, niespełnione obietnice
                  znaczenie przenośne:morze obietnic

 

 

pon.16 marca
Temat: Wiersze " pod psem"
-przeczytaj - podręcznik -str. 230-231
- wykonaj w zeszycie ćwicz. 3 b str.232 -podr.
śr. 18 marca
Temat: Plan ramowy - ćwiczenia.
- przeczytaj " Bajkę o rycerzu i królu"- ćwiczenia str.61-64
- wykonaj ćwicz.2, 3 -str.64-ćwiczenia
czw.19 marca
Temat: " Uśmiechnij się"
- przeczytaj komiks str.231-235- podręcznik
-  wykonaj w zeszycie ćwicz.4 -str.236
piątek 20 marca
Temat: Podwórkowe wyliczanki
- przeczytaj -str.247- podręcznik
- wykonaj ćwicz.2 str.248 w zeszycie
- wykonaj ćwicz.4 str.248 - czytanie