11.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Język polski 5

e-mail dorotakolosinska0302@onet.pl
messenger lub sms

Poniedziałek 20 kwietnia
Temat: Tradycje i obyczaje - Pan Tadeusz- fragmenty
- przeczytaj tekst str. 241-243
- wykonaj ćwicz.1 a , b str.243
  1 b - 5 - 6 zdań

Wtorek 21 kwietnia
Temat: Co to jest instrukcja?
- przepisz do zeszytu regułę  ze str.249 - instrukcja
- wykonaj ćwiczenie 1, 2 w ćwiczeniach  str.98,99 -PRZEŚLIJ

Środa 22 kwietnia
Temat: " Dieta cud, w domu głód"- nawyki i przyzwyczajenia.
- przeczytaj tekst - str.257,258
- odpowiedz na pytanie1 str.258 w zeszycie
- przeczytaj informacje z polecenia 2- piramida zdrowego żywienia

Czwartek 23 kwietnia
Temat: '' Zadanie domowe"
- przeczytaj tekst str.263-264
- przeanalizuj- ustnie -ćwicz.1,2,3,4 264,265
- wykonaj ćwicz.6 str.265 PRZEŚLIJ

Piątek 24 kwietnia
Temat:Streszczenie - ćwiczenia
- wykonaj ćwiczenia 1,2,3 str.103 -104 w ćwiczeniach.

Środa 15 kwietnia
Temat: Jaką bitwę namalował Jan Matejko?
- przeczytaj tekst z podręcznika- str.214- 215
- napisz , co stało się z obrazem podczas II wojny światowej
   i gdzie obecnie znajduje się obraz  4 - 5 zdań -PRZEŚLIJ

 

Tygodniowy plan pracy: 
Środa 15 kwietnia
Temat:" Nie płacz braciszku"- zdrobnienia.
- wykonaj w ćwiczeniach -strona 93

Czwartek 16 kwietnia
Temat: Zgoda, rząd czy przynależnośćepodreczniki.pl
- otwórz epodrecznik.pl  J.polski i wyszukaj w portalu - Zgoda, rząd czy przynależność
- wykonaj ćwicz.1, 2 ,3 w zeszycie
- przepisz regułę z pierwszej chmurki Pamiętaj !
    ( związki, wyraz nadrzędny, podrzędny)

Piątek 17 kwietnia
Temat:Współrzędne i podrzędne połączenia wyrazowe- " O muzyce"
- przeczytaj - podręcznik - str.238
- wykonaj ćwicz1 i 2 str.239
- wykonaj w ćwiczeniach - str.94, 95 -ćwicz. 1 , 2 -PRZEŚLIJ


Poniedziałek 6 kwietnia
Temat: Ćwiczenia- zdanie.
- wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5 ,6 - str.91-92 w ćwiczeniach -PRZEŚLIJ

Wtorek 7 kwietnia
Temat : " Kołysanka dla Okruszka"
- otwórz podręcznik str.236 '' Kołysanka...'
- wysłuchaj na YouTube -Seweryn Krajewski "Kołysanka dla Okruszka'
- odpowiedz na pytanie 2 c str. 237 i zapisz do zeszytu
- dlaczego słowo  '' Okruszek" w tytule wiersza napisane jest wielką literą?
    odpowiedz 1 zdaniem i zapisz do zeszytu.


Środa 8 kwietnia
Temat: Zdrobnienia- ćwiczenia.
- przepisz do zeszytu regułę z podręcznika str.237 - zdrobnienie- żółta ramka
- wykonaj w zeszycie ćwicz .5 a str.237 z podręcznika.


poniedziałek 30 marca
Temat:Co to jest bajka?
- przepisz do zeszytu regułę bajki z podręcz.str 226 ( ramka na samym dole)
- dopisz  z dużej ramki 2 linijki- wierszem-czyli.......
                                                - prozą - czyli........
- przeczytaj bajki -str.223,224,225
- wykonaj w zeszycie ćwicz.1 b str 226 z podręcznika

wtorek 31 marca
Temat: Odwieczny wróg epodreczniki.pl
- otwórz epodreczniki.pl , wejdż w kształcenie ogólne- szkoła podstawowa-
      język polski - wyszukaj w portalu -Odwieczny wróg .
- wykonaj wszystkie ćwiczenia w epodreczniku.pl
- ćwicz.4,7,8 - przepisz do zeszytu
środa 1 kwietnia
Temat: Paweł i Gaweł - Aleksander Fredro.
- ćwiczenia -strona -88-90
- przeczytaj bajkę i wykonaj polecenia od 1 do 5
- PRZEŚLIJ -ćwicz.1,3,4,5 - messenger lub email

czwartek 2 kwietnia
Temat: Na scenie...podmiot i orzeczenie.
- otwórz epodreczniki.pl Na scenie...podmiot i orzeczenie i wykonaj w nim ćwiczenia
- do zeszytu przepisz ćwicz.1,4,8

piątek 3 kwietnia
Temat:Podmiot - wykonawca czynności.
- napisz co to jest podmiot, zdanie poj.nierozw., zdanie poj. rozw.-str.228, 229
- wykonaj ćwicz. 3a str.228, ćwicz.4 str.229

 

Proszę o przesłanie odpowiedzi
   -ćwicz.2 a,b, c,str 217- lekcja z 20 marca
   -ćwicz.6 str.220  na
messengera lub sms

 

Poniedziałek 23 marca
Temat:Czym jest dobro? "Bajka"-H. Sienkiewicz
- przeczytaj tekst str.218-219- podręcznik
- wykonaj ćwicz.3 str.219
- podaj 2 przykłady i zapisz w zeszycie zachowania osób,
  które kierują się dobrocią 
  serca w czasie pandemii koronawirusa.

Wtorek 24 marca
Temat: Cechy baśni.
- skorzystaj z internetu lub zeszytu z kl.IV
  i napisz w zeszycie co to jest baśń?
- wykonaj ćwicz.6 str.220- podręcznik

Środa 25 marca
Temat:" Król Salomon i więżniowie"- pisownia z rz, ż, ch, h i inne reguły
- przypomnij sobie reguły- str.221 ,222- prostokąty
z wykrzyknikami
- przepisz reguły do zeszytu- podaj po 2 przykłady wyrazów
- wyjątki zapisz wszystkie do zeszytu- str.222
- wykonaj ćwicz.1 str.221

Czwartek 25 marca
Temat:Ćwiczenia ortograficzne.
-wykonaj ćwicz.4.str 222- historyjka
- cwicz.4 c -str.222 w zeszycie- 6-8 zdań

Piątek 27 marca
Temat: Praca z tekstem.
- korzystaj ze słow.ort.
- wykonaj ćwiczenia str.85-87 w ćwiczeniach

 

 

środa 18 marca
Temat: " Ballada o szczęściu|"
- przeczytaj wiersz str.210
- odpowiedz ustnie na pytania ćwicz.1 , 2 str.211
- wykonaj w zeszycie ćwicz.4 a,b,c -str.211
czwartek 19 marca
Temat: Rytm.
- przeczytaj- ćwiczenia-str.83
- wykonaj w ćwiczeniach str.84- ćwicz1,2,3,4,5
piątek 20 marca
Temat:" Czucie niewinne"L.Staff
- przeczytaj wiersz str.216
- wykonaj w zeszycie ćwicz.2 a,b,c str .217