12.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Język polski 8


E-
mail:   u.wojciechowska@gmail.com

27.04.2020
Od dzisiaj pracujemy przez E-dziennik. Ale na wszelki wypadek podaję informacje tutaj także. 
Temat: Charakterystyka wybranych stylów. 
Podr. str. 243. 
1. Proszę w zeszycie zrobić notatkę zawierającą:
- Definicję stylu - dwa zdania. Polecam dodać informacje z 2. akapitu o stylach charakterystycznych dla autorów. 
- Schemat stylów.

- Krótkie charakterystyki wszystkich stylów.
Proszę pamiętać, że w kryteriach oceniania na egzaminie dłuższych form wypowiedzi pisemnej brany jest
pod uwagę styl wypowiedzi. Styl musi być odpowiedni
do formy i treści. Na przykład w rozprawce nie można stosować stylu potocznego. Toteż przed napisaniem dłuższej wypowiedzi musicie określić sobie odbiorcę
i ustalić odmianę języka, jaką będziecie się posługiwać.
Z pracy należy wyeliminować wszystkie wyrazy potoczne - jeżeli ich użycie nie jest uzasadnione. 

 


24.04.2020

Temat: Interpretujemy grafiki.

1. Proszę zrobić w zeszycie ćwicz. 1 ze str. 247.
2. Str. 248, ćwicz. 2 ( cóż, porozmawiajcie z samym sobą lub...).
3. Str. 249, ćwicz. 3 - przemyśleć, przeanalizować, gdyż przyda się do zadania.
Zadanie: str. 249 ćwicz. 4. Proszę przesłać pracę do oceny.


23.04.2020

1. Temat: Składnia zdania pojedynczego.
Pracowaliście ostatnio sporo ze zdaniami złożonymi. Pora powtórzyć wiadomości o zdaniach pojedynczych. Skorzystajcie w tym celu z epodręcznika. Zalogujcie się na tej stronie. 
https://epodreczniki.pl/a/lekcja-rysowania-pojedynczego-zdania/DwCQXmC7d

2. Temat: Poetyckie rozważania na temat wartości słowa
                w utworze Tadeusza Różewicza. 


Podręcznik, str. 186. 
1. Zróbcie w zeszycie ćwiczenie, które znajduje się nad wierszem T. Różewicz, Słowa.
2. Posłuchajcie nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=nCj3g0UDJA8
     Zastanówcie się, co przeszkadzało w odbiorze tekstu.  I co oznacza określenie "szum informacyjny"
3. Przeczytajcie  wiersz T. Różewicza, Słowa 
4.
Przemyślcie ćwicz. 2, str. 187.
    Czy zgadzacie się z taką skrótową interpretacją wiersza: "Słowa zostały zużyte, pozbawione znaczenia, są ukrywane, bo "zabijajaą A w czasach dzieciństwa słowa były używane z miłością i świadomością". 
  Zapiszcie w zeszycie  swoje uwagi o wierszu, opierając się na przeanalizowanych zadaniach. 
 
Obejrzyjcie krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=0cNUq6Jvnyk
 Zastanówcie się, na czym polega różnica w słowach użytych przez starszego mężczyznę i dziewczynę. 
22.04.2020

Temat: W jaki sposób się bronić przed manipulacją?
 
Znacie zwroty i wyrazy: wpuścić w maliny, nabić w butelkę, zrobić w balona, okantować, wykiwać, wykołować, wyprowadzić w pole, wystawić do wiatru, wystrychnąć na dudka, zrobić
w konia, wyrolować? 
Podręcznik, str. 254. 
 

1. Zapoznajcie  się z informacjami na niebieskim tle, 
a następnie wpiszcie do zeszytu wyjaśnienie słów: manipulacja językowa, prowokacja.
2. Spójrzcie na ćwicz. 1. i spróbujcie odpowiedzieć sobie, w czym przejawiają się nieetyczne zachowania w tych wypowiedziach.
3. Proponuję poznanie klasycznej teorii Cialdiniego  dotyczącej wywierania wpływu na ludzi: http://perswazja.biz/szesc-regul-roberta-cialdiniego/
4. Zadanie dla chętnych: str. 256 ćwicz. 4.


Temat: Składnia zdania pojedynczego.
Pracowaliście ostatnio sporo ze zdaniami złożonymi. Pora powtórzyć wiadomości o zdaniach pojedynczych. Skorzystajcie w tym celu z epodręcznika. 
https://epodreczniki.pl/a/lekcja-rysowania-pojedynczego-zdania/DwCQXmC7d

21.04.2020

Temat: Samodzielna praca z tekstem Michała Rusinka pt. Postanowienia

Podręcznik, str. 182 - 183. 
Proszę pobawić się ćwiczeniami. I pochwalić, oczywiście, co zrobiliście. 
Powodzenia. I czekam na odpowiedzi. Zwróćcie uwagę na postanowienie 28.

Kto chce potrenować wykresy, polecam:
https://epodreczniki.pl/a/jak-opisywac-wypowiedzenie-wielokrotnie-zlozone/DMR8hUS9d


20.04.2020

Jutro byłby egzamin...
Temat: Treść i zakres znaczeniowy wyrazu
1. Podręcznik, str. 189 - zapisać definicje: 
 - Treść wyrazu
 - Zakres wyrazu.
2. Do definicji podać przykłady z ćwicz. 1. i 2. 
3. Przeczytać i przemyśleć ćwicz. 4 str. 190.17.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości. 

W załączniku karty pracy. Po wypełnieniu proszę przesłać
do oceny. (Może być na początku przyszłego tygodnia).


16.04.2020
Temat: Wypowiedzenie wielokrotnie złożone - ćwiczenia.

1. Przypomnijcie sobie, jak dokonać analizy wypowiedzenia wielokrotnie złożonego - podr. str. 121.
2. Otwórzcie  ćwiczenia https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2751 na str. 58 - 59.
3. Spójrzcie  na ćwicz. 2a i zanotujcie  sobie numery wypowiedzeń,
4. a potem w zeszycie zróbcie  ćwicz. 2b.
Chociaż radziłabym przepisać sobie wybrane zdania, wtedy bardziej jest to zrozumiałe. 
5. I w zeszycie ćwicz. 3, str. 60.  
6. No cóż, jako rezultat swojej pracy prześlijcie numery zdań i ich opisy ( z ćwicz. 2b), a wykresy z ćwicz. 3 - no nie wiem jak możecie się nimi pochwalić.
8. Przypomnijcie sobie zasady interpunkcji w wypowiedzeniu złożonym - podr. str. 124. 
7. I zróbcie ćwiczenie znajdujące się w załączniku.  Prześlijcie poprawną wersję na e-maila.
8. Przeczytajcie "Latarnika" H. Sienkiewicza - tekst bez problemu znajdziecie w Internecie. W piątek przypomnimy sobie tę nowelę. 

 15.04.2020

 Jeśli są jakies pytania związane z próbnym egzaminem, proszę pisać.
I praca na dzisiaj - 15.04.2020
Temat: Współczesna młodzież nie dorównuje pokoleniu Alka, Zośki i Rudego? Redagujemy rozprawkę. 

Proszę wejść na stronę: https://epodreczniki.pl/a/uczymy-sie-redagowac-rozprawke/DCu4zaFrO
i zapoznać się z zawartymi tam informacjami.
Zadanie: Zadaniowo, zad. 2. Może też być 1., ale w formie rozprawki, nie planu. 
( Celowo gromadzę te podobne wyrazy).  Proszę napisac w tym tygodniu.
  

         
8.04.2020
Temat: Znacznie tytułu książki: "Kamienie na szaniec"

Juliusz Słowacki

                   Testament mój

(…) Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei

        I przed narodem niosą oświaty kaganiec;

        A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,

       Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec.

- zapiszcie w zeszycie ten cytat pod tematem. A następnie napiszcie krótko, w jakich okolicznościach ( na czyje życzenie i przez kogo)  wiersz ten był recytowany.
- zapoznajcie się z artykułem https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamienie_na_szaniec  i napiszcie, do czyjej relacji nawiązuje  tytuł "Kamienie rzucane na szaniec" . Oraz w jakich okolicznościach i przez kogo ta relacja była ona pisana.
- Napiszcie, co -  według Rossmana - oznaczały "kamienie" i  co "szaniec".

 

7.04.2020
Temat: Akcja pod Arsenałem – zwycięstwo czy porażka Buków?
 
1. Przypomnijcie sobie:  
• okoliczności aresztowania Rudego,
• sposoby traktowania go przez gestapowców,
• działania, które podjęli przyjaciele Rudego, aby zorganizować jego odbicie (rozpoznanie w siedzibie gestapo, zabiegi o uzyskanie    zgody na przeprowadzenie akcji),
• osoby, które pomagały w przygotowaniu akcji. 
2. Spójrzcie do książki i przeczytajcie sobie przebieg
    akcji uwolnienia Rudego. 
3. Przepiszcie do zeszytu plan
4. Zastanówcie się, czy akcja pod Arsenałem
    to zwycięstwo, czy porażka Buków. 
   Zapiszcie własne zdanie i podajcie uzasadnienie 
(argument), odwołując się do treści książki. Prześlijcie swoje argumenty dp oceny.


6.04.2020
Temat: Akcje dywersyjne.
1. Przypomnijcie sobie, co to jest dywersja.
 Oraz opisane w książce akcje dywersyjne:
• rozbrajanie niemieckich żołnierzy,
• odbijanie więźniów z transportów,
• wysadzanie mostów i torów kolejowych w celu uniemożliwienia transportu broni,
• akcja pod Arsenałem,
• wykonywanie wyroków na szczególnie okrutnych gestapowcach.
2. Szczegółowo przedstawcie jedną z akcji - szczegóły z Załączniku.
Czekam na odpowiedzi
U.WojciechowskaTemat: Wielkie małe działanie.

Proszę zalogować się na  https://epodreczniki.pl/
i  skorzystać ze strony: https://epodreczniki.pl/a/wielkie-male-dzialanie/D3dj0zBb1
Zadania:
1.1. 
Dla chętnych, przesłać odpowiedź.

2.5.Obowiązkowe - trzeba przestawiać "obrazy".
 Następnie zapisać w zeszycie definicję Dywersji  i inną wybraną przez siebie .
Przeczytać tekst: Mały sabotaż (za tekstem Katechizm młodego Polaka) - sporządzić w zeszycie krótką notatkę, wybrać najważniejsze, Waszym zdaniem, informacje. 
4. Obejrzeć, zastanowić się, czemu takie akcje miały służyć.

Narysować w zeszycie Znak Polski Walczącej i wyjaśnić jego symbolikę.
Czekam na zaległe prace, nie wszyscy mają zaliczone. 


2.04.2020
Temat: Opowieść o ludziach, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać. Charakterystyka bohaterów książki Kamienie na szaniec.

Proszę zalogować się na:https://epodreczniki.pl
Ok. godz. 8.00, 9.00,10.00 będzie kod aktywności.( Kliknąć  ikonę  )
Kto nie może się zalogować, korzysta z lekcji: 

https://epodreczniki.pl/a/kto-gdzie-kiedy/Dn6zGkYIL


Zrobić ćwiczenia:
2.5 
2.6 -  można korzystać z książki,  z części Uwagi. Po wykonaniu ćwiczenia, przepisać do zeszytu. Proponuję zrobić w zeszycie tabelę. Taką.             

2.7 i 5- Zrobić , ale nie trzeba przepisywać. 

3 -  poczytać sobie, posłuchać. 

Czekam jeszcze na prace z poprzedniej lekcji. Gdy otrzymam opisy wielu akcji, dostaniecie notatkę. 


31.03.2020 - 1.04.2020

Temat: W służbie Małego Sabotażu i dywersji.

Karty pracy przesłane są na e-maile.

30.03.2020
Temat: Życie w okupowanej Warszawie
Karty pracy przesłane są na e-maile.
Uwaga: pomnik Kopernika, szyby fotografów i gazowanie kin już opracowane. Proszę o opisy innych akcji. 

Próbny egzamin - szczegółowe informacje w zakładce: 
http://www.zwardon.szkola.pl/index.php?p=3_106 i wiadomości e-mail.
27.03.2020
Temat: Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego przykładem literatury faktu
Ósmoklasiści, jutro zaczynamy spotkanie z lekturą. 


26.03.2020
Ósma rano - startujemy. Proszę się zalogować na stronę e-podręcznik.
A potem... 
A potem, cóż jeśli się nie "spotkamy" tam , proszę odszukać lekcję: Imiesłowy i ich rodzaje. Przypomnieć sobie wiadomości - są tam zamieszczone - i wykonać wszystkie ćwiczenia.

Lekcja2.
 W zeszycie:
Temat: Brak porozumienia między ludźmi tematem wiersza "Na wieży Babel" Wisławy Szymborskiej.
Karty pracy przesłane są na e-maile.
Zadanie dodatkowe: 
Gdyby jedno z tych dzieł miało znaleźć się w podręczniku obok wiersza W. Szymborskiej, który obraz byś wybrała/wybrał? Uzasadnij swój wybór.

https://www.wikiart.org/en/roy-lichtenstein/forget-it-forget-me-1962
https://www.wikiart.org/en/roy-lichtenstein/stepping-out-1978
https://www.wikiart.org/en/roy-lichtenstein/in-the-car-1963
https://www.wikiart.org/en/roy-lichtenstein/thinking-of-him-196325.03.2020
Zostajemy w tematyce wojennej. Proszę przeczytać "Pamiętnik
z powstania warszawskiego" - podr. str. 222.  Przed przeczytaniem tekstu proponuję obejrzeć krótki film:  
Życie codzienne podczas Powstania Warszawskiego. Panował głód i strach.

https://www.youtube.com/watch?v=WAxgCCAn6IA 

Temat: Jak przedstawić zdarzenia z powstania warszawskiego? Analiza utworu Mirona Białoszewskiego. 
W czasie pracy z tekstem polecam również film Powstanie Warszawskie ( w wyszukiwarkę wpisać: powstanie warszawskie non fiction).
Zrobić ćwiczenia: 
1. Krótko odpowiedzieć na pytania z ćwicz. 1 - wpisać do zeszytu.
Pozostałe ćwiczenia na komputerze i przesłać. 
2. Proszę zapisać, kiedy, w Waszym odczuciu, był pisany ten Pamiętnik.
3. Zrobić ćwiczenie 2a i 2b. Proszę zwrócić uwagę na składnię (ściąga na s. 345). 
    Jest tu podział na grupy, więc niech będzie: 
    Grupa  1. - osoby siedzące pod oknem.
    Grupa  2. - osoby zajmujące środkowe ławki 3. 
    
Grupa  3. - pozostali.
   ( Nazwać zabiegi językowe i podać po 2-3 przykłady) Czasami może nawet nazywać je swoimi słowami, ale oczywiście z użyciem odpowiednich terminów. Przypominam, że wspomniałam wcześniej o  składni).
4. Jako   efekt pracy proszę przesłać mi:
( odpowiedź  - kilka słów) na pkt. 2.
i  wyniki analizy języka fragmentu, czyli pkt. 3.  
Powodzenia
    
 


24.03.2020
Temat: Uczymy się pisać recenzję.
1. Zapoznać się z definicją - podr. s.209.
    Zwrócić uwagę na kompozycję - jest tu dobrze przedstawiona.
2. Przeczytać przykładowe recenzje.
3. Przeanalizować żad. 3 - 5. Nie trzeba wypisywać słownictwa.
3. s. 211 zad. 11 - przesłać.
W ocenie przedstawienia korzystać obficie z podanego słownictwa.
Tekst musi składać się z co najmniej 100 słów. 

Uwaga:
Wieczorem, od 21.00 na TVP1, oglądamy "Zemstę".

Poniedziałek, 23.03.2020r.

Na Wasze adresy e-mailowe przesłałam karty pracy.
Proszę wypełnić i przesłać jako załączniki. Proszę zrobić to
do wtorku.
Proszę także zapoznać się z innymi wiadomościami zawartymi
w e-mailu.
Polecam obejrzenie spektaklu "Zemsta" w poniedziałek o godz. 21 na TVP1.

Nie wszyscy jeszcze przesłali zadanie - proszę  o nadrobienie zaległości.
Czytamy lekturę. Wkrótce zaczynamy omawiać.


19 - 20 marca 2020
1.Zadania zrobić w zeszycie. Ale wolałabym dostać odpowiedzi na e-maila. 10 ocen - głównie bardzo dobrych - czeka
na Was z utęsknieniem. 

Temat: Utrwalamy wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej.

Podręcznik s. 236, ćwicz.  1 - 11.
Zadanie 12 - obowiązkowe. Do czwartku.
Czekam jeszcze na poprzednie zadania. Bardzo dobre oceny
też czekają. 

Część bardzo dobrych ocen już poszła do Was, ale nie wszystkie.

18.03.2020r.

Otwórz ćwiczenia https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2751 
na str. 19 - 21.
Wykonaj ćwiczenia:
11.
12c - podaj (odpowiednio ponumerowane zdania) już przekształcone.
12d
13.
14 - Niestety, trzeba przepisać.
15 - Tylko ułożone zdania ( dać nagłówki). 
 To 'na zielonym tle" zaczyna sie od słów: "Ostateczną wersję charakterystyki"... do:" ...znowu się uruchamiać" .
Wykonane zadania proszę przesłać na znanego Wam mojego e-maila. Najlepiej jako załącznik.

17.03
Obejrzyjcie film, który powstał dla Muzeum Powstania Warszawskiego, pt. Miasto ruin.
Przeczytajcie Ziele na kraterze Melchiora Wańkowicza ( podr. str. 227 - 232).
Opracujemy tekst w poniedziałek.