12.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Język angielski

Język angielski

Lekcje i zadania z języka angielskiego dla uczniów klas 4 – 8 będą przekazywane poprzez platformę oxfordonlinepractice. 
Proszę o logowanie się na platformie i sprawdzanie wiadomości, w których będą zamieszczone informacje dla uczniów.

Adres strony dla uczniów klas 4 – 6: https://primaryplus.oxfordonlinepractice.com