11.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Język niemiecki 7


 Zadania  czy ewntualne pytania możecie przesyłać na adres:  zydorek@interia.pl

24.04.2020

Temat: Meine Klasse

Was macht ihr zusammen in der Klasse?

Ułóż pytania i odpowiedzi wykorzystując zwroty w ramce w zadaniu 5 na str.57 w podręczniku i zapisz je w zeszycie.

Wysłuchaj nagrania i uporządkuj kolejność wypowiedzi w zadaniu 4 na str. 43 w książce ćwiczeń. Podaję link do nagrania audio:

 http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-1-kl-vii-zeszyt-cwiczen

Przetłumacz zdania i zapisz je w zeszycie:

 1. Jak nazywa się twoja szkoła?
 2. Gdzie leży wasza szkoła?
 3. My jemy obiady na stołówce.
 4. Po południu odrabiamy zadania domowe.
 5. My zostajemy do godziny 15:00 w szkole.
 6. My uczymy się j. angielskiego i j.niemieckiego.
 7. Ilu was jest w klasie?
 8. My uczęszczamy na dodatkowe zajecia.

Powodzenia!

Zadania proszę przesłać do mnie.

 


22.04.2020

Temat: Unsere Schule.

Na ostatniej lekcji Oliver przedstawił swoja szkołę i swoja klasę. Na tej lekcji Wy opiszecie krótko waszą szkołę odpowiadając na pytania w zadaniu 3 na str.57
w podręczniku.

unsere Schule- nasza szkoła , eure Schule –wasza szkoła

Zapamiętaj!                                                                                                                             Zaimki dzierżawcze unser /euer (nasz /wasz) odnoszą się odpowiednio do zaimków osobowych w 1 i 2 osobie liczby mnogiej (wir/ihr). Zmieniają one swoją formę zależnie
od rodzaju rzeczownika. 

Nowe słówka przepisz do zeszytu:

wie viele- ile,  bis wann- do kiedy,  bleiben – zostawać,  die Extrakurse- dodatkowe zajęcia,

der Nachmittag- popołudnie,  essen – jeść,  die Mensa- stołówka,  zu Mittag – obiad,

die Hausaufgben- zadania domowe,  besuchen-  uczęszczać, chodzić do.

W książce ćwiczeń na str.43 proszę wykonać zadanie 5- odpowiedz na pytania.

Powodzenia!


17.04.2020

Temat: Wir, die Klasse 7B

Rozpoczynamy nowy rozdział, Kapitel 5- Unsere Klasse.

W podręczniku na str. 56 Oliver przedstawia swoja szkołę i swoja klasę. Proszę dopasować zdania do ilustracji: wysłuchaj nagrania audio http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-1-kl-vii-podrecznik, nowe słówka zapisz w zeszycie i przetłumacz.                                         Następnie ułóż zdania z wyrazów i zapisz je w zeszycie- zadanie 2 str.57. Na stronie 42 w książce ćwiczeń wykonaj zadania 1-3 (w zadaniu 3 proszę dopisać końcówki odmiany czasownika.

Proszę nauczyć się nowego słownictwa z tej lekcji.

Powodzenia!


15.04.2020         

Temat: Das Jugendzentrum 

 Na tej lekcji popracujecie z tekstem. Waszym zadaniem będzie przeczytać tekst na str. 40 w książce ćwiczeń, następnie proszę go przetłumaczyć, a nowe słówka
z tekstu zapisać w zeszycie. Słówka znajdziecie na str.54 oraz od str.110-116 w podręczniku.

 Pod tekstem znajduje się sześć zdań, zaznacz które zdania są zgodne z treścią (R) , a które nie (F).

Odpowiedz na pytania i zapisz je w zeszycie:

 • Wo gibt es das Jugendzentrum ?
 • Was machen Steffi und Tanja im Jugendzentrum?
 • was machen Steffi und Tanja im Internetraum?

es gibt – jest lub są

ist geöffnet- jest otwarte

 

Zaimek nieokreślony man

W języku niemieckim istnieje zaimek nieokreślony man, który nie ma odpowiednika w języku polskim. Pełni on w zdaniu funkcję podmiotu. Tłumaczymy go wraz z czasownikiem, z którym występuje, za pomocą form nieosobowych.

man macht – robi się

man kann – można

man spricht – mówi się, rozmawia się

Zapamiętaj!

Zaimek man łączy się z czasownikiem w 3 osobie liczby pojedynczej.

 


8.04.2020
Temat: Wiederholung

Na tej lekcji podsumujecie rozdział „Meine Freunde” i w tym celu proszę wykonać zadanie 19 i tabelkę „Teraz potrafię” na str.41 w książce ćwiczeń.  Na stronie 39 zadanie 17- podaję link do nagrania audio:  http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-1-kl-vii-zeszyt-cwiczen

Powodzenia!Temat: Wo treffen wir uns heute?

Na tej lekcji wykonacie zadania, w których przećwiczycie zastosowanie biernika-Akkusativ’u oraz celownika-Dativ’u.

Przypomnę jeszcze raz kiedy stosujemy Dativ, a kiedy Akkusativ?

Czasowniki oznaczające czynność stateczną (np. treffen) łączą się ze słówkiem wo?, natomiast czasowniki oznaczające ruch (np. gehen) wymagają użycia wohin? W języku niemieckim musisz koniecznie zwracać uwagę na to rozróżnienie, które w języku polskim nie jest tak wyraziste. Można powiedzieć zarówno „Gdzie idziemy?”, jak i „Dokąd idziemy?”.

Zapamiętaj! W odpowiedzi na pytanie o kierunek (wohin?) przyimek in wymaga użycia biernika- Akkusativ’u. Z kolei w odpowiedzi na pytanie o miejsce (wo?) przyimki in/vor łączą się z celownikiem-Dativ’em

Przykład:

Wohin gehenn wir?  Wir gehen in die Eisdiele/ in den Tennisclub/ ins Kino.

Wo treffen wir uns?  Wir treffen uns in der Eisdiel /im Tennisclub/vor dem Kino

Zwróć uwagę!

Przyimek in tworzy następujące „ściągnięcia”
z rodzajnikiem określonym:

in+das=ins

in+dem=im

Wykonajcie teraz zadania 13,15 oraz 16 na str.39
w książce ćwiczeń.

Powodzenia!

Bardzo proszę o przesłanie na mojego maila zaległych zadań do wtorku 07.04.2020.01.04.2020

Temat lekcji:  Treffpunkte.

Na tej lekcji poznacie nazwy miejsc spotkań oraz nauczycie się odmieniać rzeczowniki w bierniku- Akkusativ’ie  i w celowniku- Dativ’ie. Będziecie umieli powiedzieć dokąd  chodzicie i gdzie się spotykacie
np. z przyjaciółmi.

Podręcznik str. 52  zadanie 11- przyporządkuj rysunki
do nazw miejsc, następnie

wykonaj zadanie 12- słuchaj, powtarzaj i zapamiętaj!

Przesyłam link do nagrania audio: http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-1-kl-vii-podrecznik

Przeczytaj informacje w podręczniku na str. 55 i zrób notatkę do zeszytu:

 III. Odmiana rzeczowników,

 IV. Wo? Wohin?   

 V.  Przyimki wymagające użycia celownika lub biernika.

Podaję wam rodzajniki określone w mianowniku- Nominativ, w celowniku- Dativ i w bierniku- Akkusativ

Nominativ

der

die

das

Dativ

dem

der

dem

Akkusativ

den

die

das

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W podręczniku na stronie 52 wykonaj zadanie 13, przesyłam link do nagrania audio:

http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-1-kl-vii-podrecznik

Wysłuchaj zadanie i zapisz w zeszycie:

Wo?- Dativ                                              Wohin?- Akkusativ

Wo treffen wir uns?                               Wohin gehenn wir?

Wir treffen uns …                                    Wir gehen…   

- in dem Tenissclub                                - in den Tenissclub

- in….                                                         - in.. 

W książce ćwiczeń wykonaj zadanie 12 i 14 na str.38   Powodzenia!27.03.2020

Temat: Wir kennen uns schon lange.

Dla utrwalenia materiału z ostatnich lekcji, proszę wykonać: 

Zadanie 8 str. 36 książka ćwiczeń                                                                             

zadania  9-11 str. 37  książka ćwiczeń (zadnie 11 proszę napisać w zeszycie)

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.


25.03.2020

Temat: Bist du in einer Clique?

Na ostatniej lekcji poznaliście paczkę przyjaciół Olivera, dowiedzieliście się co razem robią, dokąd chodzą i gdzie się spotykają. Dzisiaj chciałabym, żebyście to Wy opisali swoją paczkę przyjaciół. Zanim jednak to zrobicie, proszę wykonajcie zadanie 9 na str. 51 w podręczniku, możecie wykorzystać te zdania do opisu waszej paczki przyjaciół.

Przykład:

Was macht ihr zusammen in der Clique? 

-wir lernen zusammen fur die Schule.                      

Zastosujcie w kolejnych zdaniach  słówko zusammen i pamiętajcie, że czasownik występuje na drugim logicznym miejscu w zdaniu.

Opiszcie w zeszycie swoją paczkę przyjaciół. Pomoże Wam w tym zadanie 10 na stronie 51 w podręczniku. Uzupełnijcie zdania, a następnie przepiszcie je do zeszytu.

Powodzenia!

 

 


środa 18.03.2020                                                 

Temat : Mein bester Freund , meine beste Freundin.

W ramach powtórki, proszę  jeszcze raz przeczytać dwa teksty na stronie 48  w podręczniku oraz  wykonać zadanie 7 na stronie 50 -  opisz swojego przyjaciela / swoją przyjaciółkę.

Słownictwo związane tym tematem znajdziecie na stronie 54 w podręczniku.

Piątek 20.03.2020

Temat: Meine Clique

Podręcznik strona 51 zadanie 8 - przeczytaj krótkie teksty, w których uczniowie wypowiadają się o swojej „paczce przyjaciół”  i odpowiedz na pytania.

Do zeszytu proszę zapisać odmianę czasownika  treffen  - str. 55 w podręczniku.

W książce ćwiczeń na stronie 36 proszę wykonać zadanie 7.

 

Aby utrwalić wiadomości proponuję oglądnąć filmiki z serii Treffpunkt Berlin Abschnitt 1: https://www.youtube.com/watch?v=tbFOx3vEuPY&t=19s 

Pozdrawiam i życzę miłej pracy.