11.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Język niemiecki 8

Zadania  czy ewntualne pytania możecie przesyłać na adres:  zydorek@interia.pl

24.04.2020

Temat:  Gehen wir inlineskaten?

Wysłuchaj nagrania audio, a następnie odpowiedz na pytania w zadaniu 7 str.51 w podręczniku . Podaję link do nagrania:

http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-2-kl-viii-podrecznik  

Składanie propozycji :

Gehen wir…?

Odrzucanie propozycji :   

Tut mir leid, ich kann nicht.  Bardzo mi przykro, nie mogę.   

Określanie konieczności:

Ich muss…

Nowy czasownik modalny müssen proszę zapisać do zeszytu odmianę- podręcznik str.59   

Ułóż mini dialogi wykorzystując materiał z ramki w zadaniu 8A na str.51w podręczniku i zapisz je w zeszycie.

Przykład:

Gehen wir in den Park? (Idziemy do parku?)

Tut mir leid, ich kann nicht. Ich muss zu Hause bleiben. (Bardzo mi przykro, nie mogę. Muszę zostać w domu.)

W podręczniku na stronie 51 wykonaj zadanie 9 i zapisz je w zeszycie.

W książce ćwiczeń wykonaj zadanie 4 na str.43 oraz zadanie 12 na str.47

Powodzenia!


22.04.2020

Temat: Kannst du schwimmen?

Rozpoczynamy nowy rozdział- Kapitel 4.

 Na tej lekcji nauczysz się:

 • formułować propozycję wspólnego spędzania czasu,
 • przyjmować i odrzucać taką propozycję,
 • pytać o umiejętności innych osób,
 • informować o swoich umiejętnościach,
 • nazywać dyscypliny sportowe i sprzęt sportowy.

Wysłuchaj nagrania audio i odpowiedz na pytania w zadaniu 1 na str. 48 w podręczniku.  Link do nagrania: http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-2-kl-viii-podrecznik

Składanie propozycji:

Kommst du mit?

Przyjmowanie propozycji:

Gute Idee. Ich komme mit.

Wysłuchaj nagrania audio i odpowiedz na pytania w zadaniu 2 na str.49 w podręczniku.

Link do nagrania: http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-2-kl-viii-podrecznik

Pytanie o umiejętności:

Kannst du…?

Określanie umiejętności:

Ich kann sehr gut …         Ich kann nich…

Nowe czasowniki modalne: können-  móc, umiec  i  wollen- chcieć                                                   
 Proszę napisać odmianę tych czasowników do zeszytu- podręcznik str.59

Wykonaj zadanie 3 na str. 49 w podręczniku- napisz mini dialogi  do każdej dyscypliny sportowej.  

Przykład:

 • Kannst du schwimmen ?     Nein, ich kann nicht schwimmen, aber ich will es lernen.
 • Kannst du reiten?               Ja, ich kann sehr gut reiten.

Wykonaj zadanie 4 na str. 50 w podręczniku i zapisz je w zeszycie, a następnie wykonaj zadania 1,2A,2B w książce ćwiczeń na str. 42

Powodzenia!


17.04.2020 

Temat : Wiederholung

Na tej lekcji podsumujecie Kapitel 3.                                                                                          Na str. 41 w książce ćwiczeń proszę przetłumaczyć zdania w zadaniu 22 oraz wypełnić tabelkę Teraz potrafię.

Z tego rozdziału  zapamiętaj:

 • odmianę rzeczownika w Dativ’ie
 • stosowanie zaimka nieokreślonego man
 • stosowanie przyimków lokalnych w zdaniu (in, auf, an, neben, zwischen gegenüber,unter,vor). Określanie położenia sprzętów
 • słówka: Möbel und Einrichtung z rodzajnikami
 • znaczenie i odmiana czasowników stehen, liegen , hangen
 • nazwy pomieszczeń w mieszkaniu

Przypominam o zadaniu Mein Zimmer – opis pokoju. Proszę przesłać je do mnie do środy 22.04.2020


 

08.04.2020

Temat: Wo ist Tobias?

Na tej lekcji utrwalicie zastosowanie przyimków lokalnych w zdaniu oraz odmianę rzeczownika
w celowniku- Dativ’ie, w tym celu proszę wykonać:
Zadanie 15 na str. 37 w książce ćwiczeń,                      Zadanie 16 na str. 38 w książce ćwiczeń,
Zadanie 18 i 19 na str. 39 w książce ćwiczeń, podaję link do nagrania audio- zadanie 19:

http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-2-kl-viii-zeszyt-cwiczen

Powodzenia!3.04.2020


Temat: Wo steht der Fernseher?

Nowe czasowniki na tej lekcji.

stehen –stać

liegen- leżeć

hangen- wisieć

Przykłady zdań z przyimkami lokalnymi (określanie położenia mebli)

 1. Der Schrank steht neben dem Bett (das Bett) 
 2. Zwischen dem Sofa und der Stehlampe steht das Regal (das Sofa , die Stehlampe)

Rodzajniki rzeczowników, które występują po przyimkach należy odmienić w Dativ’ie ponieważ przyimki lokalne: in, auf, neben, unter, zwischen, gegenuber, an wymagają zastosowania celownika –Dativ’u , przetłumacz je i zapisz do zeszytu.                                                                                                                            

Na stronie 44 w podręczniku wykonaj zadanie 12, 13 i 14

Zadanie 12 zapisz do zeszytu

Przesyłam  link do nagrania audio ( zadanie 14) :  

http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-2-kl-viii-podrecznik                                                                                                                                                                              

W książce ćwiczeń na str. 37 wykonaj zadanie 14.  


27.03.2020

Temat: Mobel und Einrichtung

Zadanie 10 str. 43 podręcznik (słuchaj i powtarzaj oraz zapamiętaj!)

Link do nagrania audio: http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-2-kl-viii-podrecznik

Książka ćwiczeń str. 36 zadania 11-13 ( zadanie 13 –zastosuj Dativ

W ramach utrwalenia materiału proponuję filmiki z serii Treffpunkt Berlin Abschnitt 5

https://www.youtube.com/watch?v=JKwhI8S56bM

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

 

 25.03.2020

Temat: Wo machst du deine Hausafgaben?

Proszę wykonąć:

Zadanie 9 na str. 42 w podręczniku ( zapisz pytania i odpowiedzi w zeszycie)

Pamietaj!    Wo?        in, auf  + Dativ

Przykład:   Wo isst du zu Mittag?     Ich esse zu Mittag in der Kuche.  (die Kuche)

Zadanie 8 i 9 na str. 35 w książce ćwiczeń

Zadanie 10 str. 35 w książce ćwiczeń- posłuchaj wywiadu i zaznacz właściwe odpowiedzi

Przesyłam link do nagrania audio  (Magnet2 AB Lektion 3 track 12)

http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-2-kl-viii-zeszyt-cwiczen

Powodzenia!


J.niemiecki kl. VIII      środa 18.03.2020

Temat: Familie Weinbacher sucht eine Wohnung

Rozumienie tekstu pisanego.

Na stronie 34 w podręczniku proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania. Nowe słówka z tekstu proszę przepisać do zeszytu i przetłumaczyć.

 

Piątek 20.03.2020

Temat: Wo macht man was ?

W podręczniku na stronie 41 proszę wykonać zadanie 6

Zapisz rozwiązanie do zeszytu

Przykład:  Die Kuche - essen, kochen, frhustucken

W zadaniu 7 na str. 41 ułóż zdania i zapisz je do zeszytu. Zastosuj zaimek nieokreślony man oraz dativ

Zaimek nieokreślony man:

W języku niemieckim istnieje zaimek nieokreślony man, który nie ma odpowiednika w języku polskim. Zaimek man pełni w zdaniu funkcję podmiotu. Tłumaczymy go wraz z czasownikiem, z którym występuje, za pomocą form nieosobowych.

man macht – robi się         man kann- można

Zapamiętaj !     Zaimek man łączy sie z czasownikiem w 3. osobie liczby pojedynczej.

Aby utrwalić wiadomości proponuję oglądnąć filmiki z serii Treffpunkt Berlin Abschnitt 1,2,3

https://www.youtube.com/watch?v=tbFOx3vEuPY&t=19s

https://www.youtube.com/watch?v=Er57pKOvmpo&t=27s

https://www.youtube.com/watch?v=IVz_Ny8XeeE