12.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Historia 4

E-mail:  dorotakolosinska0302@onet.pl

Dnia...
Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni.

- przeczytaj tekst str.122-125
- przepisz notatkę do zeszytu str.125 -To już wiem

Środa 15 kwietnia
Temat: Bitwa warszawska.
- przeczytaj tekst - str.118 -121
- przepisz notatkę - strona 121- To już wiem


Środa 8 kwietnia

Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska
- zapoznaj się z tekstem w podręczniku -str.112 -117
- przepisz notatkę do zeszytu- str.117- To już wiem -punkt- 1,3, 4,5 .


Środa 1 kwietnia
Temat: Powtórzenie wiadomości.
Przeczytaj podsumowanie str.110 i odpowiedz
- zapisz do zeszytu odp.do zadań 1,2,3,4,6
-PRZEŚLIJ - messenger lub email


25 marca
Temat: Tajemnice sprzed wieków-
           Jak polska noblistka została bohaterką
           wojenną?

- przeczytaj tekst z podręcznika -str.108-109
- napisz w 3-4 zdaniach co to były "małe Curie" ?
                         Serdecznie Was pozdrawiam     


 

środa -18 marca
Temat: Maria Skłodowska- Curie-polska noblistka.
-przeczytaj -podręcznik -str.104-107
- odpowiedz ustnie na pytania-1,2,3,4- str.107 Sprawdż się
- przepisz do zeszytu notatkę ze strony 107-To już wiem -4 punkty

Proszę o przesłanie odpowiedzi do tekstu
ze str.108-109 4-5 zdań 
-wyjaśnij co to były " małe Curie"?
messengera lub sms