11.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Historia 5

E-mail  dorotakolosinska0302@onet.pl
Messenger lub sms

Poniedziałek 20 kwietnia
Temat:Czasy świetności dynastii Jagiellonów.
- przeczytaj tekst -str.216-221
- przepisz notatkę str.221 To już wiem

Środa 22 kwietnia
Temat: Praca z tekstem źródłowym
- odpowiedz na pytania umieszczone pod tekstem Bitwa pod Warną str.217
- odpowiedz na pytanie umieszczone pod tekstem Warto wiedzieć -Wojska zaciężne -str 219
- odpowiedz na pytanie umieszczone pod tekstem Polska
  i Węgry - str.221

Środa 15 kwietnia
Temat: Jaką bitwę namalował Jan Matejko?
- przeczytaj tekst z podręcznika- str.214- 215
- napisz , co stało się z obrazem podczas II wojny światowej
   i gdzie obecnie znajduje się obraz  4 - 5 zdań -PRZEŚLIJ


Tygodniowy plan pracy: 

Poniedziałek 6 kwietnia
Temat: Królowa Jadwiga- patronka naszej szkoły.
- otwórz epodreczniki.pl , wejdż - historia- wyszukaj w portalu- Jadwiga Andegaweńska na polskim tronie
- przeczytaj dokładnie całą lekcję
- ćwiczenie 3 i 4 z PODSUMOWANIA - przepisz do zeszytu

Środa 8 kwietnia
Temat:Unia polsko- litewska.
- przeczytaj lekcję z podręcznika str.208- 213
- przepisz do zeszytu notatkę ze str.213 -To już wiem.

Poniedziałek, 30 marca
Temat: Od Polski drewnianej do murowanej- rządy Kazimierza Wielkiego.
- otwórz epodreczniki.pl wejdź na historię i wyszukaj
   w portalu Od Polski 
drewnianej do murowanej- rządy Kazimierza Wielkiego
- wykonaj ćwiczenia w epodreczniku
- ćwicz.5 zapisz do zeszytu

Środa, 1.04
Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego.
- przeczytaj - podr. str.203-207
- przepisz do zeszytu notatkę ze str.207- To już wiem

 

Poniedziałek 23 marca

Temat: Oglądamy film- Konstytucja 3 -Maja
Film będzie podsumowaniem rozdziału
- youtube
-Dokument Konstytucja 3 Maja 1791 historia rozbiory PolskiPL
       czas 21:40

Czwartek 26 marca
Temat:Rewolucja francuska.
- przeczytaj lekcję str.184- 189
- zapoznaj się z tekstem żródłowym str187
  odpowiedz na pyt.1- praca z tek.żród.
- zapisz notatkę -str .189-  To już wiem
   Serdecznie Was pozdrawiam

 

Pon.16 marca
Temat:Powtórzenie wiadomości.
- wpisz odpowiedzi do zeszytu - podręcznik str.190
Środa 18 marca
Temat: Rozbicie dzielnicowe.
- przeczytaj lekcję -str.192-197
- ustnie odpowiedz na pytanie 1 ,2 str.197
- zapisz notatkę w zeszycie - strona197- To już wiem

Proszę o przesłanie odpowiedzi-lekcja z 16 marca 
( wyślij zdjęcie z zeszytu) 
- podsumowanie rozdziału str.190