12.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Historia 6

messengera lub sms

Poniedziałek 20 kwietnia
Temat:Wspólna pieśń 
- wejdź na epodreczniki.pl - historia Wspólna pieśń
- zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenia
- ćwiczenie 4 i 7 zapisz do zeszytu PRZEŚLIJ

Czwartek 23 kwietnia
Temat: Legiony Polskie we Włoszech
- przeczytaj tekst str.203-206
- przepisz notatkę do zeszytu -str.206 -To już wiem

Czwartek 16 kwietnia
Temat: Upadek Napoleona.
- przeczytaj tekst - podręcznik -str.199- 202
- przepisz notatkę do zeszytu- str.202- To już wiem
-przeczytaj tekst -str.202- Inscenizacje historyczne i odpowiedz na pytanie
 zawarte pod tekstem ?  w 3- 4 zdaniach - PRZEŚLIJ

Tygodniowy plan pracy:

Poniedziałek 6 kwietnia
Temat:Epoka Napoleona Bonapartego.
- zapoznaj się z tekstem strona- 194 - 198
- przepisz notatkę- strona -198- To już wiem

Poniedziałek 30 marca

 

Temat: Republika Francuska.
- przeczytaj - podręcznik-strona 190- 193
- przepisz notatkę ze str.193  To już wiem
- przeczytaj Warto wiedzieć str.191 i odpowiedz
   na pytanie zamieszczone
 pod  tekstem w 3- 4 zdaniach
- PRZEŚLIJ - messenger lub e-mail

Czwartek 2 kwietnia
Temat: Genialni jak Napoleon epodreczniki.pl
- wejdż na epodreczniki.pl - historia- wyszukaj portal- Genialni jak Napoleon
- przeczytaj wiadomości, wysłuchaj audiobook, wprowadzi Was do kolejnej lekcji   

 

Poniedziałek 23 marca
Temat: Oglądamy film- Konstytucja 3 -Maja
Film będzie podsumowaniem rozdziału
- youtube-Dokument Konstytucja 3 Maja 1791 historia rozbiory PolskiPL
       czas 21:40

Czwartek 26 marca
Temat:Rewolucja francuska.
- przeczytaj lekcję str.184- 189
- zapoznaj się z tekstem żródłowym str187
  odpowiedz na pyt.1- praca z tek.żród.
- zapisz notatkę -str .189-  To już wiem
   Serdecznie Was pozdrawiam


 

poniedziałek 16 marca
Temat:Tajemnice sprzed wieków- Czy król Stanisław August zdradził Polskę?
- przeczytaj tekst -strona 180, 181.
- odpowiedz - pisemnie  na pytanie -dlaczego król przystąpił do zdrajców ?
Proszę o przesłanie odpowiedzi na pytanie - 
lekcja z 16 marca- Dlaczego król przystąpił do zdrajców ?
( wyślij zdjęcie z zeszytu)


czwartek 19 marca
Temat: Powtórzenie wiadomości.
- przeczytaj podsumowanie rozdziału - strona 182
- odpowiedzi zapisz w zeszycie