29.07.2021    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Historia 7

E-mail dorotakolosinska0302@onet.pl
messenger lub sms

Wtorek 21 kwietnia
Temat:Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.
- zapoznaj się z tekstem str-230- 234
- zapisz notatkę str.268.3

Czwartek 23 kwietnia
Temat:Rządy parlamentarne.
- zapoznaj się z tekstem str235-239
- zapisz notatkę str.268.4
- zapoznaj się z tekstem źródłowym str.237-odpowiedz
  na 2 pytania zawarte pod tekstem

Czwartek 16 kwietnia
Temat: Walka o granicę wschodnią
- przeczytaj tekst z podręcznika - str.222- 227
- przepisz do zeszytu notatkę -str.268. 2.


Wtorek 7 kwietnia
Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej.
- zapoznaj się z tekstem - str.218 - 221
- przepisz do zeszytu notatkę - str.268- Odrodzenie Rzeczypospolitej.

 

Tygodniowy plan pracy:
Wtorek 31 marca
Temat :  Polityka ustępstw państw europejskich wobec państw faszystowskich
                epodreczniki.pl
- wejdż do 
epodreczniki.pl - kształcenie ogólne- szkoła podst.- historia - wyszukaj w portalu
  Polityka ustępstw państw europejskich wobec państw faszystowskich, zapoznaj się z lekcją
 wykonaj ćwiczenia
- do zeszytu zapisz końcowe ćwiczenie 5  "Zamiast podsumowania'  
  5.1, 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5

Czwartek 2 kwietnia
Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej
- przeczytaj - podręcznik- str.210-213
- zapisz notatkę str.215 5.Swiat na drodze.... 


Tygodniowy plan pracy:
Wtorek 24 marca


Temat:ZSRS- imperium komunistyczne.
- przeczytaj z podr. str.200-204
- odpowiedz na pyt.1 w zeszycie- praca z tekstem żródłowym str 203
- napisz notatkę -str.214- 3.ZSRS- imperium komunistyczne

Czwartek 26 marca
Temat:Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym.
- proszę skorzystać z youtube Lata Dwudzieste, Lata Trzydzieste-
 Tomasz Stockinger czas 3,00
piosenka oddaje zadowolenie społeczeństwa z odzysk. niepodl.
jest wprowadzeniem do lekcji- moda, gospodarka
- przeczytaj lekcję str.205-209
- napisz notatkę str.215-4 Kultura i zmiany....
Serdecznie Was pozdrawiam


 

 

wtorek 17 marca
Temat: Świat po pierwszej wojnie światowej.
- przeczytaj lekcję -strona 188-191
-odpowiedz ustnie na pyt.3 ze str.191
- zapisz notatkę w zeszycie- str214- Świat po pierwszej w.ś.

czwartek 19 marca
Temat: Narodziny faszyzmu.
- przeczytaj lekcję- str.192-197
- odpowiedz ustnie na 3 pytania ze str.197- zamieszczone pod kreską
- zapisz notatkę w zeszycie- str.214- Narodziny faszyzmu

Proszę o przesłanie odpowiedzi na pytanie1 
-tekst żródłowy str 203- odp. ma zawierać 3-4 zdania