12.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Historia 8

messengera lub sms

Poniedziałek 20 kwietnia
Temat: Powstanie Solidarności.
- zapoznaj się z tekstem str.207- 211
- zapisz notatkę - str.230 - Powstanie Solidarności

Czwartek 24 kwietnia
Temat : Stan wojenny i schyłek PRL
-zapoznaj się z tekstem str.212- 217
- zapisz notatkę- str.231. Stan wojenny
- odpowiedz na pytania zamieszczone na stronie 214 216
   ( niebieskie pytajniki) PRZEŚLIJ

Czwartek 16 kwietnia
Temat : Początki opozycji demokratycznej w Polsce
- przeczytaj tekst z podręcznika - str.202- 206
- przepisz notatkę do zeszytu - str.230


Poniedziałek 6 kwietnia
Temat: Polska w latach 70, XX wieku.
- zapoznaj się z tekstem str.193 -197
- przepisz do zeszytu notatkę str.199 - Polska w latach 70.

Tygodniowy plan pracy: 

Poniedziałek 30 marca
Temat: PRL w latach 1956-1970
- przeczytaj - podręcznik-str.187-192
- przepisz notatkę do zeszytu str.198 - 6

Czwartek 2 kwietnia
Temat: Między propagandą a rzeczywistością w PRL-epodreczniki.pl
- skorzystaj z epodreczniki.pl - historia - wyszukaj w portalu Między
   propagandą a rzeczywistością w PRL - zapoznaj się , rozwiąż zadania
 - do zeszytu przepisz Podsumowanie - zamieszczone na końcu


Poniedziałek, 23.03.2020

Temat:Polska w czasach stalinizmu.
- przeczytaj lekcję str-176-181
- odpowiedz na pytanie 1- w zeszycie - praca z tekstem żródłowym str 179
- zapisz notatkę-str.198- 4 Polska w czasach stalinizmu.

Czwartek 26 marca
Temat:Polski Pażdziernik.
- przeczytaj- str.182-186
- odpowiedz w zeszycie na pyt.1 - praca z tekstem żródłowym- str 184
- zapisz notatkę- str.199- 5 Polski Październik
Serdecznie WAS pozdrawiam
Proszę o przesłanie odpowiedzi na pytanie1 -tekst żródłowy str. 179
                                                         pytanie 1- tekst żródłowy str.184
- odpowiedzi proszę przesłać łącznie po lekcji z 26 marca (może być zdjęcie z zeszytu)


 

poniedziałek 16 marca
Temat: Opór społeczny wobec komunizmu.
- przeczytaj lekcję- str.166-171
- zapisz notatkę -str.198 - Opór społeczny wobec komunizmu
- polecam -youtube- Witold Pilecki- fabularyzowana historia życia i śmierci 14,21 min
    Żołnierze niezłomni- Danuta Siedzikówna "Inka" 4,34 min

czwartek 19 marca
Temat:Powojenna odbudowa
- przeczytaj lekcję- str.172-175
- wyjaśnij na czym polegała nacjonalizacja polskiego przemysłu
- zapisz notatkę- str.-198- Odbudowa powojenna