12.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Wos

Notatki z WOS i EDB można przesyłać na maila-doris2309@wp.pl lub messengera -Dorota Żabnicka Oles np.w formie zdjęć.
Wos

Temat:Polska państwem demokratycznym.   
Opracować temat,,Polska państwem demokratycznym" str.128-133 w podręczniku oraz wiadomości z internetu lub innych źródeł.Zrobić notatkę do zeszytu ,w której powinno być min.  
Wyjaśnienie pojęć:prawo,konstytucja,preambuła,Trybunał Konstytucyjny,władza ustawodawcza,wykonawcza,sądownicza,akt prawny,ustawa,ratyfikowana umowa międzynarodowa,rozporządzenie,akty prawa miejscowego.  
WDŻ 
Przeczytać sobie w internecie lub innych źródłach o innych oprócz AIDS chorobach przenoszonych drogą płciową(zwrócić szczególną uwagę na szkodliwość dla człowieka).

24 - 26.03.2020

 

Rozdział V: Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Zapoznać się z tematem: Państwo i demokracja  
    Przerobić ćwiczenia pod tekstem
    Zrobić notatkę w zeszycie.
2. Zapoznać się z tematem: Polska państwem demokratycznym
    Przerobić ćwiczenia pod tekstem

    Zrobić notatkę w zeszycie.