12.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Biologia 8


Materiał z plastyki, techniki i biologii realizowany jest
za pomocą portalu społecznościowego FB, gdzie utworzono grupy do poszczególnych klas, 
oraz platformy Padelt.

  https://www.facebook.com/   - Halina Ziobrowska,
oraz link do padleta:
 https://pl.padlet.com/dashboard  

06.04.20

Temat : Zależności nieantagonistyczne.

Na Padlecie znajdziecie nagraną lekcję i prezentację do tematu. Na podstawie prezentacji zanotujecie do zeszytu najważniejsze informacje.

   03.04.

Temat : Higiena i choroby układu nerwowego.

 Na Padlecie umieszczono prezentację,lekcję oraz film dotyczący tematu lekcji. Proszę się z nią zapoznać i wykonać do zeszytu notatkę ( szczegóły na grupie FB)31.03.2020

Temat nowej lekcji : Pasożytnictwo.

Lekcja , notatka do lekcji oraz materiały dodatkowe znajdują się na Padlecie. Proszę zapisać notatkę do zeszytu. Zadanie napisać i przesłać w formie podanej w notatce.30.03.20
Na padlecie nowa lekcja z biologii : Pasożytnictwo (30.03.20). Proszę zapoznać się z lekcjami i filmikami, zapisać notatkę do zeszytu. Zadanie przesłać do mnie (w takiej formie, jak podano w notatce).


Wszystkie informacje dotyczącego tego jak korzystać
z narzędzi do pracy zdalnej otrzymują uczniowie  na grupach FB.

Uczniów, którzy jeszcze tego nie zrobili, proszę o dołączenie się do grup.