11.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Geografia 7

Adres: stanco.zadania@gmail.com

24.04.2020r.

TEMAT: WPŁYW TRANSPORTU NA ROZWÓJ PRZEMYSŁU I USŁUG.
Przeczytaj tekst  - podręcznik  str.166-168.
Napisz po 2 przykłady jak transport wpływa
na rozwój gospodarki państwa i życie mieszkańców.

Uzupełnij ćwiczenia str. 115.
Przypominam o przesyłaniu prac
do sprawdzenia.

Życzę miłej pracy. Pozdrawiam!
smile


20.04 2020r.


TEMAT: RODZAJE USŁUG. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 162 -165.
Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=ftJhAvyecqA
 W zeszycie: 1. Wyjaśnij pojęcie: USŁUGI
2. Zapisz podział usług str. 162 ( tylko pogrubienie).
3.Wypisz rodzaje transportu,ich wady i zalety.
4. Wypisz główne lotniska znajdujące się w Polsce.
5. Czym charakteryzuje się łączność?
Miłej pracy! Pozdrawiamsmile
Czekam na zaległe pracewink


17.04.2020r.

TEMAT: ROLNICTWO I PRZEMYSŁ W POLSCE - POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI.
Proszę, na podstawie poznanych wiadomości  rozwiązać  samodzielnie test i przesłać do sprawdzenia.
Dziękuję, miłego dnia

GEOGRAFIA   KLASA VII

PRZEMYSŁ I ROLNICTWO W POLSCE

1.       Wyjaśnij pojęcia:

Przemysł –

Rolnictwo –

2.       Zaznacz pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa:

a)       Forma własności i wielkość gospodarstw.

b)       Polityka rolna państwa.

c)       Warunki glebowe.

d)       Poziom mechanizacji rolnictwa.

e)       Ukształtowanie powierzchni.

f)        Poziom wykształcenia rolników.

3.       Oceń prawidłowość informacji. Zaznacz P – prawdziwą , F –fałszywą.

a)       Największy areał upraw w Polsce zajmuje pszenica …..

b)       Pogłowie koni w naszym kraju ciągle wzrasta  …..

c)       Około 90 % pogłowia drobiu stanowią kurczaki i kury nioski ….

d)       Hodowlę bydła prowadzi się w kierunku mlecznym i mięsnym ….

e)       Polska jest jednym z największych producentów jabłek na świecie ….

f)        Produktami z hodowli owiec są nie tylko wełna i mięso, lecz także mleko ….

4.       Uzupełnij tabelkę :

ŹRÓDŁA ENERGII

ODNAWIALNE

NIEODNAWIALNE

 

 

 

 

 

 

 

5.       Podkreśl nazwy działów przemysłu skupionych w sekcji przetwórstwa przemysłowego:

Wydobycie węgla kamiennego, produkcja wyrobów chemicznych, produkcja urządzeń

 elektrycznych, wydobycie rud metali, rozprowadzanie wody, produkcja artykułów

 spożywczych.

6.       Największe znaczenie w produkcji energii elektrycznej w Polsce mają elektrownie ……

opalane głównie ………………….. …………………………… i …………………………. .

7.       Podkreśl podpunkt, w którym zamieszczono nazwy elektrowni wodnych:

a)       Porąbka – Żar, Żarnowiec, Żydowo

b)       Kozienice, Solina, Margonin

c)       Włocławek, Opole, Żydowo

8.       Oceń prawdziwość zdań dotyczących restrukturyzacji przemysłu:

A) rozwój górnictwa i hutnictwa

B) wzrost zatrudnienia w przemyśle ciężkim

C) zastępowanie starych technologii produkcyjnych nowoczesnymi

D) prywatyzacja zakładów przemysłowych.


06.04.2020r.


TEMAT: GOSPODARKA MORSKA W POLSCE.
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 156- 158.
1.Wypisz największe polskie porty morskie, wskaż
na mapie, dopisz przeładunki do poszczególnych portów.

2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=K4k3tbxO-rU
    Opisz przemysł stoczniowy.
3. Obejrzyj film i wypisz nazwy gatunków ryb poławianych w Bałtyku
https://www.youtube.com/watch?v=d5y31hmyL-k
4. Przedstaw perspektywy rozwoju gospodarki morskiej
w Polsce.

Zadania przesłać do oceny.
Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiamsmile

..... 
TEMAT: ENERGETYKA W POLSCE.

Obejrzyj filmy na YouTube :https://www.youtube.com/watch?v=o6Wx8Q5fmws
https://www.youtube.com/watch?v=kJQPWJP8rs8&t=264s
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 150 -155.
Napisz notatkę według punktów:
1. Podział źródeł energii.
2. Elektrownie w Polsce:
 a) cieplne opalane
 - węglem kamiennym - ( wypisz z mapki poszczególne elektrownie ze  str. 151)
 - węglem brunatnym
 b) wodne:
 c) wiatrowe:
3. Alternatywne źródła energii  w Polsce.
4. Co decyduje o wykorzystaniu poszczególnych źródeł energii?
Bardzo proszę notatkę oraz zaległe prace przesłać na adres:
 stanco.zadania@gmail.com
Miłej pracy. Pozdrawiamsmile
 30.03.2020r.


Temat: ZMIANY W POLSKIM PRZEMYŚLE.
Proszę przeczytać tekst ze str. 144 - 149.
W zeszycie  wyjaśnić pojęcia: przemysł wydobywczy i przetwórczy.
Napisać notatkę: 1. Etapy rozwoju przemysłu w Polsce.
2. Podział przemysłu na sekcje i działy.
3. Zmiany w strukturze produkcji  przemysłowej.
4. Zmiany wielkości zatrudnienia w przemyśle.
Zadania proszę przesyłać na adres: stanco.zadania@gmail.com

27.03.2020r.


TEMAT:PRODUKCJA ZWIERZĘCA W POLSCE.

Obejrzyj film -https://www.youtube.com/watch?v=j15KyQqgnxI

Przeczytaj tekst  z podręcznika s.141-143  i odpowiedz na pytania
zamieszczone pod tekstem.
Uzupełnij tabelkę:
                         Chów / hodowla zwierząt użytkowych w Polsce

Zwierzęta
hodowlane
Warunki
chowu/hodowi   
Główne obszary
chowu/hodowli
w Polsce
Cel chowu/hodowli
Bydło      
Trzoda
chlewna
     
Drób
   
Owce      
Konie      
Ryby      
Miłej pracy.23.03.2020

TEMAT: PRODUKCJA ROŚLINNA W POLSCE.

Proszę przeczytać tekst z podręcznika ze s.138 - 140,
przeanalizować diagramy słupkowe i kołowy.

Napisać notatkę w zeszytach:
   1. Podać strukturę powierzchni upraw.

   2. Wypisać rośliny uprawiane w Polsce, ich znaczenie
       gospodarcze 
i główne obszary upraw.
    3. Napisać,  gdzie rozwija się sadownictwo.

W miarę możliwości uzupełniać ćwiczenia do tematów.
Trzymajcie się zdrowo! Pozdrawiamsmile


TEMAT: JAK UNIA EUROPEJSKA ZMIENIA POLSKĄ WIEŚ?


Proszę wyszukać w Internecie najnowsze informacje na temat : JAK FUNKCJONUJE POLSKA WIEŚ I ROLNICTWO PO 15 LATACH W UNII EUROPEJSKIEJ? ( PODAJ KILKA PRZYKŁADÓW).smile