11.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Geografia 6

E-mail: stanco.zadania@gmail.com

24.04.2020
TEMAT: TURYSTYKA W EUROPIE POŁUDNIOWEJ.
Obejrzyj krótki film. https://www.youtube.com/watch?v=JNDxHPRMn-I 
Przeczytaj tekst z  podręcznika str.120- 124.
Przeanalizuj mapkę str. 122 - wybierz jedno z miast lub obiekt znajdujący się nad Morzem Śródziemnym i opisz jego walory turystyczne.
Uzupełnij ćwiczenia str. 76,77,79.
Życzę miłej pracy. Trzymajcie się zdrowosmile
Proszę, przesłać zadania do sprawdzenia.


17.04.2020
TEMAT: ENERGETYKA W EUROPIE.
Proszę, obejrzeć prezentację:
https://view.genial.ly/…/interactive-image-energetyka-w-eur…
Na podstawie punktów 1-7 wypisać z jakich źródeł wykorzystuje się energię w poszczególnych państwach Europy.
Wypisać źródła odnawialne i nieodnawialne.
Proszę nie wykonywać karty pracy , która znajduje się  pod literą A.
Życzę miłej pracy. Przypominam o zaległych pracachwink
03.04.2020r.

TEMAT: FRANCJA - PRZEMYSŁ I  USŁUGI .

Obejrzyj film 
https://www.youtube.com/watch?v=gF5pG8KL-vA
Przeczytaj tekst z podręcznika.
Napisz notatkę według  punktów:
1. Informacje ogólne o Francji.
2. Przemysł.
3. Usługi.
BARDZO PROSZĘ PRZESŁAĆ  PRACE  ( ORAZ ZALEGŁE) NA ADRES 

stanco.zadania@gmail.com
Miłej pracy. Pozdrawiamsmile

27.03.2020

TEMAT:ROLNICTWO DANII I WĘGIER.
Obejrzyj krótkie filmiki o tych państwach:
LINKI:https://www.youtube.com/watch?v=nI2rPwDlVLQ
https://www.youtube.com/watch?v=1zb1XwoHHR4

Przeczytaj tekst z podręcznika, a następnie wykonaj zadania:

1.   1.  Podkreśl  określenia opisujące funkcje rolnictwa, a następnie dokończ zdanie poniżej. 

 • sprzedaż towarów
 • uprawa roślin
 • dostarczanie produktów do wytwarzania
   żywności
 • przewóz towarów
 • przetwarzanie surowców
 • wytwarzanie kosmetyków
 • hodowla zwierząt
 • wytwarzanie surowców do produkcji leków
  i tkanin
 • przetwarzanie surowców
 • dostarczanie żywności do bezpośredniej konsumpcji
 • produkcja maszyn rolniczych

 

Rolnictwo jest sektorem gospodarki, który _____________________________________

 

22. Uzupełnij tabelę i porównaj warunki rozwoju rolnictwa Danii i Węgier. 

Warunki rozwoju rolnictwa

Dania

Węgry

Ukształtowanie
powierzchni kraju

 

 

Klimat

 

 

Gleby

 

 

Zamożność państwa

 

 

Wielkość gospodarstw

 

 

Od kiedy otrzymuje wsparcie

Unii Europejskiej?

 

 

Mechanizacja rolnictwa

 

 
TEMAT: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I LUDNOŚĆ EUROPY - UTRWALENIE WIADOMOŚCI.

Proszę ułożyć krzyżówkę wraz z pytaniami do hasła: JESTEŚMY EUROPEJCZYKAMI ( UKŁAD DOWOLNY). Wykorzystajcie wiadomości poznane na lekcji lub z podręcznika.
Pamiętajcie o zeszytach ćwiczeń.smile