29.07.2021    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Geografia 5

 Adres:  stanco.zadania@gmail.com

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z GEOGRAFII W KLASIE V
21.04.2020r.
TEMAT: SAWANNA I STEP.
Na podstawie informacji z poprzedniej lekcji oraz podręcznika uzupełnij ćwiczenia s. 72 i 73.
Życzę miłej pracy, pozdrawiamsmile
20.04.2020 r.

TeMAT: KRAJOBRAZY SAWANNY I STEPU.
Obejrzyj krótkie filmiki:https://www.youtube.com/watch?v=nbz5eKd7wH8
https://www.youtube.com/watch?v=T--E_padpOY
https://www.youtube.com/watch?v=tPny7F4Qq84
https://www.youtube.com/watch?v=UQv6gYuPu1Y
Przeczytaj tekst w podręczniku.  Na epodrecznikil  pod tytułem: STEPY lub PRZYRODA STEPU/ SAWANNA lub PRZYRODA SAWANNY znajdziesz informacje do uzupełnienia tabelki.
Uzupełnij tabelkę.
Życzę miłej pracy. Pozdrawiam
PRZYPOMINAM O ZALEGŁYCH PRACACH

CECHY

CHARAKTERYSTYCZNE

 

SAWANNA

 

 

STEP

 

KLIMAT

 

 

 

 

 

 

ROŚLINNOŚĆ

 

 

 

 

 

ZWIERZĘTA

 

 

 

 


06.04.2020r.


TEMAT: ŻYCIE W  LASACH STREFY UMIARKOWANEJ.
1. Przeczytaj tekst z podręcznika.
2. Porównaj las równikowy z lasem strefy umiarkowanej
    ( narysuj i uzupełnij  tabelkę w zeszycie).
3. Narysuj lub w inny sposób przedstaw piętra lasu strefy umiarkowanej.
Obejrzyj filmy:  https://www.youtube.com/watch?v=MX04WIkJznc
https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs


ZADANIA PRZESŁAĆ DO OCENY.
TRZYMAJCIE SIĘ ZDROWO, POZDRAWIAMsmile


30.03.2020r.


TEMAT: ŻYCIE MIESZKAŃCÓW W LESIE RÓWNIKOWYM.

Obejrzyj filmy: https://www.youtube.com/watch?v=0aWIu6q8Z38
                      https://www.youtube.com/watch?v=RXavMRhUOF8
Przeczytaj tekst z podręcznika. Przedstaw piętrowość lasu równikowego w dowolny sposób (rośliny i zwierzęta).
Mogą być obrazki, rysunki lub napisy.
Prace proszę przesyłać na adres:  stanco.zadania@gmail.com
Dziękuję! Miłej pracy, pozdrawiam
smile


23.03.2020

TEMAT: STREFY KRAJOBRAZOWE - POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI.

1. Proszę obejrzeć film na YOUTUBE -
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=eqkMrpmbn78

2. Ułożyć krzyżówkę z pytaniami do hasła:
    KRAJOBRAZY ŚWIATA (UKŁAD DOWOLNY).
     Wykorzystać  wiadomości poznane na lekcjach geografii
     lub z podręcznika.
Trzymajcie się zdrowo! Pozdrawiamsmile


16.03.2020 r.

TEMAT: STREFY KLIMATYCZNO – KRAJOBRAZOWE  ZIEMI.

1.      1. Na podstawie podręcznika i innych  dostępnych materiałów uzupełnij tabelkę.

2.     2.  Uzupełnij ćwiczenia do wyżej podanego tematu.

 

 

STREFY KLIMATYCZNO – KRAJOBRAZOWE NA ZIEMI

 

 

 

 

 

STREFY

 

TEMPERATURA POWIETRZA

 

 

   OPADY

 

WARUNKI ŻYCIA

ROŚLIN

 

WARUNKI

ŻYCIA

ZWIERZĄT

 

WARUNKI

ŻYCIA ,              

DZIAŁALNOŚĆ

CZŁOWIEKA

 

 

 

RÓWNIKOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWROTNIKOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZWROTNIKOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMIARKOWANA

 

 

 

 

 

 

 

 

OKOŁOBIEGUNOWA