11.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Chemia 7

Zadanie proszę odesłać na adres : kupczakkatarzyna971@gmail.com

PONIEDZIAŁEK – 20.04.2020

TEMAT: Rodzaje wiązań chemicznych – wiązania kowalencyjne.

Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku str.110-111, oglądamy lekcję;

https://www.youtube.com/watch?v=BeGt1Ku6_0A 

Pisemnie w zeszycie przedmiotowym odpowiadamy
na pytania;

 • - Jak powstaje wiązanie  chemiczne? ( str.110)
 • - Dlaczego atomy łączą się ze sobą?
 • - W jaki sposób łączą się ze sobą atomy niemetali?

( na przykładzie cząsteczki wodoru)

 • - Co to jest wiązanie kowalencyjne?


ŚRODA – 22.04.2020

TEMAT: Wiązania kowalencyjne w cząsteczce niemetali, na przykładzie cząsteczki chloru i azotu.

Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku
str. 113-114 przykład 15 i 16.

Po obejrzeniu lekcji przykład 15 i 16( podręcznik) wpisujemy do zeszytu przedmiotowego.

https://www.youtube.com/watch?v=4ZSHYWwrxvA 

Zapisz w zeszycie:

 • - Podział wiązań chemicznych ( tablica z lekcji online)

Zadanie:  Na podstawie przykładów spróbuj rozpisać wiązanie występujące w cząsteczce tlenu


Środa 15.04.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości, atomy i cząsteczki.

Proszę o przeczytanie podsumowania działu w podręczniku na stronie 106 -107.

W zeszycie przedmiotowym pisemnie odpowiadamy na pytania:

 • Jak zbudowana jest materia?
 • Na czym polega zjawisko dyfuzji?
 • Jak zbudowany jest atom?
 • Czym różni się atom od cząsteczki?
 • Jakie informacje o atomie można podać znając jego liczbę masową i atomową?
 • Co to są izotopy?
 • Jak zmieniają się właściwości pierwiastków chemicznych w zależności od ich położenia w układzie okresowym?

 

Wszystkie zaległe notatki i zadania przesyłamy do końca tygodnia na adres kupczakkatarzyna971@gmail.com06.04.2020

Temat: Zależność między budową atomu pierwiastka chemiczne a jego położeniem w układzie okresowym.

Proszę o zapisanie tematu w zeszycie przedmiotowym, przeczytanie i dokładne przeanalizowanie treści z podręcznika str.100-101. Na podstawie podanych przykładów spróbujcie samodzielnie rozwiązać zad.1 str.105 ( czekam na efekty waszej pracy).

Zapamiętaj !

Każdy pierwiastek chemiczny ma swoje miejsce
w układzie okresowym. Z układu możemy odczytać jego położenie, numer grupy, numer okresu, liczbę atomową, liczbę powłok elektronowych, liczbę wszystkich elektronów, elektronów walencyjnych, liczbę protonów. Na podstawie tych informacji możemy narysować uproszczony model każdego atomu.

08.04.2020

Temat: Wirtualny spacer po Centrum Nauki Kopernik

Drodzy uczniowie dzisiaj zaproponuje wam wspólne zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, proszę dokładnie obejrzyjcie zaprezentowane zjawiska i reakcję , wybierzcie jedno ,to które najbardziej was zainteresowało i spróbujcie go opisać ( może uda wam się odpowiedzieć na zadawane pytania).  Powodzenia

ü  https://www.youtube.com/watch?v=Yv13C7JfNao

 ü  https://www.youtube.com/watch?v=2pOqepJD1Tc

 Wam i Waszym rodzicom życzę spokojnych Świąt .

 Katarzyna Kupczak


01.04.2020

Temat: Budowa układu okresowego pierwiastków chemicznych.

Czytamy temat w podręczniku str.95-99, w zeszycie wpisujemy odpowiedzi na pytania.

 • - Jak powstał układ okresowy pierwiastków chemicznych?
 • - Czym jest grupa i okres w układzie?
 • - Jak brzmi prawo okresowości?
 • - Jakie informacje możemy odczytać z układu okresowego.

Zadanie: podręcznik str. 99 ćw.  3 i 6

 Proszę o odesłanie zadania do oceny


Data : 30 .03.2020

Temat: Obliczanie masy cząsteczkowej związku chemicznego.

Proszę o przeczytanie tematu w podręczniku str. 81-83, zapisanie
w zeszycie odpowiedzi na pytania

 • Co to jest masa atomowa?
 • W jakich jednostkach wyraża się masę atomową?
 • Gdzie możemy znaleźć masy atomowe pierwiastków chemicznych?
 • Co to jest masa cząsteczkowa?

Analizujemy przykłady w podręczniku 6,7,8

Oglądamy  film  : https://www.youtube.com/watch?v=WWki7lhhoio

Po obejrzeniu filmu rozwiązujemy zadania w zeszycie
( podręcznik str. 83 ćw. 1 i 2 )

 

Efekty pracy przesyłacie do mnie na grupę przedmiotową lub na pocztę

Pozdrawiam  Katarzyna Kupczak26.03.2020

Temat lekcji: Izotopy atomu wodoru

- proszę o przeczytanie tekstu w podręczniku  str.91-94

- następnie oglądamy film

https://www.youtube.com/watch?v=JqKOyJH915Y

 

- po obejrzeniu ( pisemnie w zeszycie lekcyjnym) odpowiadamy na pytania

 • Co to są izotopy?
 • Jakie są rodzaje izotopów?
 • Co to jest średnia masa atomowa?
 • Czym różnią się od siebie izotopy atomu wodoru? ( tabela str.91)

Zadanie  "zastosowanie izotopów w różnych dziedzinach nauki" ( np. w formie plakatu)

( zadanie proszę odesłać na adres : kupczakkatarzyna971@gmail.com

( w załączniku np. zdjęcie)

 25.03.2020

Proszę o zapisanie w zeszycie tematu:
,, Budowa atomu, nukleony i elektrony,, data 25.03.2020

Czytamy tekst w podręczniku str. 86-87, 
następnie pisemnie odpowiadamy na pytania:

  1. Jak zbudowany jest atom ?

  2. Co to jest jadro atomowe i jaki jest jego skład?

  3 Co to jest rdzeń atomowy?

4 Jak rozmieszczone są  elektrony w atomie?

Proszę  o obejrzenie filmu

 https://www.youtube.com/watch?v=LYuUDhX56jk

Pozdrawiam  Katarzyna  Kupczak 1. Proszę o powtórzenie i utrwalenie wiadomości  o typach reakcji chemicznych

- reakcje syntezy, analizy i wymiany   podręcznik  str. 142-147

2.  Rozwiąż w zeszycie    podręcznik  str.147 ćw. 1,2,3.