11.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Chemia 8

Adres: kupczakkatarzyna971@gmail.com

ŚRODA – 22.04.2020

TEMAT: Porównanie właściwości alkoholi mono
            i polihydroksylowych.

Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku str.154-156, następnie oglądamy lekcję:

https://www.youtube.com/watch?v=ztEoX9A4EUw 

Pisemnie z zeszycie przedmiotowym odpowiadamy
na pytania :

 • - Jaka jest zależność między właściwościami alkoholi
 •  a liczbą atomów  węgla  w cząsteczce?

( tabela 12.)

 • - Jakie produkty powstają w wyniku reakcji spalania alkoholi?

Zadanie: str.156 ćw. 1,3.

 

PIĄTEK – 24.04.2020

TEMAT: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych .

Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku str. 157-160, oglądamy lekcję:

https://www.youtube.com/watch?v=yLyXcPpAmtA 

Pisemnie w zeszycie przedmiotowym odpowiadamy na pytania:

 • - Co to są kwasy karboksylowe, jak są zbudowane?
 • - Jaki jest podział kwasów karboksylowych?
 • - Co to jest grupa karboksylowa?
 • - Jaką postać ma ogólny wzór kwasów karboksylowych?

Zapisujemy nazwy systematyczne, zwyczajowe i wzory sumaryczne kwasów karboksylowych (tabela 13, kolumna 7,8,9)


Środa 15.04.2020

Temat: Reakcja otrzymywania alkoholi – fermentacja alkoholowa.

Proszę o przeczytanie tematu w podręczniku na stronie 142-143.

Pisemnie w zeszycie przedmiotowym odpowiadamy na pytania :

 • Jak otrzymać etanol?
 • Co to są enzymy?
 • Na czym polega proces fermentacji mlekowej?
 • Na czym polega proces fermentacji alkoholowej? ( zapisujemy reakcję).

Piątek  17.04.2020

Temat: Glicerol, alkohol polihydroksylowy.

Proszę o przeczytanie tematu w podręczniku str. 150-151. Pisemnie w zeszycie przedmiotowym odpowiadamy na pytania:

 • Co to jest glicerol?
 • Jak wygląda wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu?
 • Jakie właściwości fizyko- chemiczne ma glicerol?
 • Jakie jest podstawowe zastosowanie glicerolu?
 • Co to jest nitrogliceryna?

 

Wszystkie zaległe notatki i zadania przesyłamy do końca tygodnia na adres kupczakkatarzyna971@gmail.com
08.04.2020

Temat: Wirtualny spacer po Centrum Nauki Kopernik

Drodzy uczniowie dzisiaj zaproponuje wam wspólne zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, proszę dokładnie obejrzyjcie zaprezentowane zjawiska i reakcję , wybierzcie jedno ,to które najbardziej was zainteresowało i spróbujcie go opisać ( może uda wam się odpowiedzieć na zadawane pytania).  Powodzenia

ü  https://www.youtube.com/watch?v=Yv13C7JfNao

 ü  https://www.youtube.com/watch?v=2pOqepJD1Tc

  Wam i Waszym rodzicom życzę spokojnych Świąt .

 Katarzyna Kupczak


03.04.2020

Temat: Budowa , właściwości , nazewnictwo
            i zastosowanie alkoholi monohydroksylowych.

 Czytamy temat w podręczniku str.138-141, w zeszycie odpowiadamy na pytania:

 • - Jak zbudowane są alkohole?
 • - Jaka grupa funkcyjna występuje w alkoholach?
 • - Jak tworzymy nazwy alkoholi?
 • - Jaki jest podział alkoholi?

Zadanie: prezentacja lub plakat   " Wpływ alkoholu
na organizm człowieka"Data: 01.04.2020

Temat : Reakcja addycji ( przyłączania )w cząsteczce etenu .

 Proszę o przeczytanie w podręczniku strony 121, przeanalizowanie akapitu 3, następnie w zeszycie odpowiadamy na pytanie

 

Efekty swojej pracy przesyłacie do mnie na FB w swojej grupie przedmiotowej lub na moją pocztę

 

Pozdrawiam Katarzyna Kupczak


26.03.2020

Temat : Spalanie węglowodorów na przykładzie etenu i etylenu.

Podręcznik, str. 111 przypominamy sobie jakie mamy rodzaje reakcji spalania, jakie produkty powstają w trakcie reakcji (zapisujemy reakcje w zeszycie).

Podręcznik str. 121( odpowiadamy pisemnie na pytania )

 • Jakim reakcją chemicznym ulega eten?
 • W jaki sposób przebiegają reakcje spalania etenu?
 • Oglądamy :

https://www.youtube.com/watch?v=2E3iWMONoOI

 • W jakiej reakcji wydziela się czad ?, jak możemy uniknąć zatrucia


23.03.2020r.

Proszę o zapisanie w zeszycie tematu :
,, Eten  etylen – właściwości  i zastosowanie,,
   data : 23-03-2020

Czytamy tekst w podręczniku  str. 119-125,
pisemnie w zeszycie odpowiadamy na pytania:

  1 Jakie właściwości ma etylen?

  2. Jakie jest zastosowanie etylenu?

  3. N czym polega reakcja polimeryzacji?

Proszę o obejrzenie filmu:
https://www.youtube.com/results?search_query=infoplus+scenariusz++nr+1+chemia

Pozdrawiam  Katarzyna Kupczak
 1. Proszę utrwalić i powtórzyć  wiadomości z chemii organicznej
  o węglowodorach nasyconych i nienasyconych ( alkany, alkeny i alkiny).

         - utrwalić wzory sumaryczne i strukturalne związków oraz szeregi homologiczne .

2.  Zadanie w zeszycie lekcyjnym: Porównaj właściwości węglowodorów nasyconych i nienasyconych na przykładzie metanu, etenu  i acetylenu.

     - strony z których można skorzystać  podręcznik : str. 131-132, 108, 124, 129