11.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Kl. II

Kl. II

Zajęcia rozwijające: 
Potyczki ortograficzne strona 50 ćwiczenie 1i2

Język angielski

Uczniowie klas 1 -3 mogą korzystać ze strony Gold Sparks Fun Zone oraz z dodatkowych materiałów online na stronie https://elt.oup.com/learning_resources/courses/younglearners w zakładce Dla ucznia.

Uczniów oraz rodziców, którzy mieli do tej pory jakiekolwiek problemy z rejestracją na platformie proszę o kontakt na adres email lub telefonicznie.

Agnieszka Szczotka

Informatyka

Przepisz w programie MS Word wiersz o wiośnie ze swojego podręcznika.

 Narysuj w programie Paint ilustrację do napisanego wiersza o wiośnie.