12.07.2020    

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Język angielski i informatyka

20 - 24.04.2020

  1. Shopping. Zakupy – sklepy.

Słowa są zaprezentowane w  podręczniku str. 40 zadanie 1.

Uczniowie mogą słuchać i powtarzać korzystając z CD w podręczniku. Nagrania są też dostępne na stronie wydawnictwa:   https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio  oraz  https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone (Level 3, Unit 4)

Zadania w zeszycie ćwiczeń – strona 33 zadania 1 i 2.

  1. Mother’s Day. Historyjka obrazkowa.

Podręcznik strona 42. Nagranie historyjki na płycie CD, na stronie

https://elt.oup.com/student/goldsparks/audio  lub na https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level3/stories/unit4

 

 Zadanie – przepisz do zeszytu 4 zdania z historyjki, które rozumiesz i napisz po polsku, co znaczą.

W zeszycie ćwiczeń strona 34 zadanie 115.04.2020

Weather. Podręcznik Gold Sparks 3 str. 33, płyta CD, Zeszyt ćwiczeń – zadania do lekcji o pogodzie
i czynnościach. Polecenia do zadań z podręcznika: Zad.1 – zapisz w zeszycie zdania o tym, co robią dzieci na obrazku, zad. 2 – powtórz zdania, przepisz
i narysuj w zeszycie, zad. 3 – posłuchaj – które dziecko przedstawione na obrazku nie jest opisane
w wierszu?


6 - 8. 04.2020

Happy Easter

Piosenki Happy Easter oraz The Easter Song na stronie: new sparks fun zone

https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level1/songs/easter/?cc=pl&selLanguage=pl
Kartki:
Easter Make 
Easter Make an Friend 


 

31.03.2020

The Weather

The weather. Pogoda. Podręcznik strona 33 zad. 2. Listen and point, then repeat. Posłuchaj nagrania, wskaż obrazki następnie powtórz.

Activities

  1. Draw the weather pictures in your notebook. Label and say. Narysuj w zeszycie ilustracje pogody
  2.  (z zadania 2 na str. 33). Następnie podpisz i powiedz na głos.
  3. Listen and sing the song What’s the weather like today? (podręcznik strona 35). Posłuchaj
  4.  i zaśpiewaj piosenkę. Nagranie dostępne na płycie dołączonej do podręcznika oraz na stronie Sparks Fun Zone.
  5. What’s the weather like today? Draw and write and say. Jaka jest dzisiaj pogoda? Narysuj w zeszycie, podpisz i powiedz na głos.Język angielski

1.Twarz z jedzenia

Proszę wyciąć z kolorowych czasopism ilustracje przedstawiające produkty spożywcze. Użyjecie ich do wykonania twarzy.

Wykonując taki kolaż, dorosły powinien zadawać dziecku pytania, np.: What's this? Is this a nose? Dziecko może opowiedzieć lub napisać o twarzy na obrazku, np.: The mouth is a banana. The eyes are grapes. What's this? Is this a nose?

Można  podpisać obrazek korzystając z podręcznika lub słowników.

 

Propozycje, jak pomagać dziecku w nauce języka angielskiego w domu, można znaleźć na stronie:

https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub

2. Two little eyes

Piosenka z wykonywaniem gestów – części twarzy.

Two little eyes to look around.
Two little ears to hear each sound.

One little nose to smell what's sweet.
One little mouth that likes to eat.

https://youtu.be/ohhYrgyemdo


Uczniowie klas 1 -3 mogą korzystać ze strony Gold Sparks Fun Zone oraz z dodatkowych materiałów online na stronie https://elt.oup.com/learning_resources/courses/younglearners w zakładce Dla ucznia.

Uczniów oraz rodziców, którzy mieli do tej pory jakiekolwiek problemy z rejestracją na platformie proszę o kontakt na adres email lub telefonicznie.

Agnieszka Szczotka

Informatyka

Przepisz w programie MS Word wiersz o wiośnie ze swojego podręcznika.

 Narysuj w programie Paint ilustrację do napisanego wiersza o wiośnie.